Welkom

RCEC is het onderzoeks- en kenniscentrum voor de kwaliteit van examinering en certificering

Opgericht als een samenwerkingsverband van de Universiteit Twente en Cito, werken wij samen met instellingen en organisaties binnen en buiten het onderwijs, nationaal en internationaal.

Wij bevorderen en faciliteren onafhankelijk onderzoek, gericht op drie centrale thema’s:

1. De kwaliteit van examineren en certificeren;

2. De rol van technologie in assessments;

3. Het formatief en summatief gebruik van toetsen.

Onze diensten bestaan uit een combinatie van onderzoek, onderwijs en consultancy.