Welkom

RCEC zelfstandig verder

RCEC, Research Center voor Examinering en Certificering, is het onafhankelijk expertisecentrum voor het borgen en bevorderen van de kwaliteit van examinering. Wij bedienen de gehele toetscyclus van constructie, afname, beoordeling en analyse van examens. Daarvoor bieden wij drie diensten aan: certificering, consultancy en opleiding. Wij richten ons op het examenproces, het examenproduct en de examenprofessional. Als internationaal wetenschappelijk netwerk van assessment experts doen wij recht aan beslissingen door, over en voor menselijk talent.

In 2008 is RCEC opgericht als samenwerkingsverband van Stichting Cito en de vakgroep Onderzoeksmethodologie, Meetmethoden en Data-analyse van de Universiteit Twente. Per 1 januari 2018 zijn Stichting Cito en Universiteit Twente teruggetreden als eigenaar en bestuurder. De samenwerking tussen de drie partijen is vervolgens zodanig ingericht dat RCEC als onafhankelijk wetenschappelijk en internationaal opererend expertisecentrum zelfstandig het veld kan bedienen.

Hiertoe hebben wij een valide certificeringsproces ingericht, gebouwd op een wetenschappelijk verantwoord beoordelingssysteem. Certificering vindt exclusief plaats door gecertificeerde auditoren onder supervisie van onafhankelijke hoogleraren Educational Measurement. RCEC is betrokken bij de audit van grote Nederlandse examenstelsels, zowel binnen het reguliere onderwijs vallend onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, als voor het niet reguliere onderwijs, ressorterend onder de door de ministeries ingestelde Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s).