CursusItem Response Theorie in de Toetspraktijk, 22 maart 2012

Bent ual geabonneerd op de nieuwsbrief?

Op donderdag 22 maart 2012 organiseert het RCEC de cursus


Item Response Theorie in de toetspraktijk


Voor de analyse van toetsen en examens kan gebruik gemaakt worden van de klassieke toets theorie (KTT). De afgelopen decennia wordt echter ook steeds meer gebruik gemaakt van de item response theorie (IRT). De IRT heeft een aantal voordelen ten opzichte van de KTT. Zo is het binnen de IRT bijvoorbeeld gemakkelijker om verschillende toetsen of examens met elkaar te vergelijken, ook als deze door verschillende groepen leerlingen gemaakt worden.


IRT is in principe bruikbaar voor allerlei vormen van toetsen en examens die in allerlei (onderwijs)sectoren afgenomen worden. Een van de belangrijkste voorwaarden om IRT echter te kunnen gebruiken is dat er gegevens beschikbaar zijn van een voldoende aantal kandidaten die de items of opgaven van een toets of examen beantwoord hebben.


In deze cursus worden verschillende IRT modellen behandeld. Er wordt uiteengezet binnen welke voorwaarden deze modellen gebruikt kunnen worden en hoe deze modellen toegepast kunnen worden binnen de toetspraktijk. De keuze voor en het gebruik van specifieke modellen zal nader toegelicht worden, evenals de verschillen en overeenkomsten tussen IRT en KTT. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan zaken zoals bijvoorbeeld item bias en item- en toets informatiefunctie (lokale betrouwbaarheid). Ten slotte wordt besproken hoe IRT past binnen de gestelde kwaliteitscriteria van het testbeoordelingssysteem van de COTAN.


Na het volgen van deze cursus moet duidelijk zijn wat de IRT kan bieden voor de toetspraktijk. Als vervolg op deze cursus staat een cursus gepland waarin met name de praktijk van het analyseren van toetsen met verschillende IRT modellen centraal staat.


Docent

Bas Hemker, toetsdeskundige/methodoloog bij het Cito


Data en locatie

Donderdag 22 maart


Arnhem, Cito www.cito.nl


Cursuskosten

€ 600,- (geen BTW verschuldigd) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en cursusmateriaal.


Informatie

Voor vragen over de cursus kunt u contact opnemen met Birgit Olthof.

E: rcec@gw.utwente.nl T: 053 489 3555


Aanmelding

Zie onderstaand aanmeldingsformulier.


In overleg kan de cursus ook in-company verzorgd worden.


NB: Indien er te weinig aanmeldingen voor de cursus zijn, vindt de cursus geen doorgang.