Cursus Juridische aspecten van toetsen en examens, 6 maart 2012

Bent ual geabonneerd op de nieuwsbrief?


Op 6 maart organiseert het RCEC de eendaagse cursus


Juridische aspecten van toetsen en examens


Met toetsen en examens worden belangrijke beslissingen genomen over leerlingen, studenten of andere kandidaten. Daarom moeten aan de inhoudelijke en toetstechnische kwaliteit van toetsen en examens hoge eisen worden gesteld. Maar hoe staat het met de juridische dimensie bij toetsen en examens? Deze cursus gaat in op wezenlijke aspecten in dit verband.


De cursus bestaat uit twee onderdelen:


In het eerste onderdeel wordt het terrein van relevante wet- en regelgeving verkend. Waaraan moet bijvoorbeeld een examenreglement voldoen en hoe wordt de privacy rond de resultaten maximaal geborgd? Of: aan wie komen de verschillende auteursrechten toe, en wanneer is de BTW-vrijstelling van toepassing? Wie is wanneer aansprakelijk?


In het tweede onderdeel van de cursus worden ‘best practices’ getoond en krijgen cursisten de mogelijkheid om hun eigen praktijk te laten beoordelen. Degenen die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, worden verzocht om, voorafgaand aan de cursus, hierover contact op te nemen met de docent.


De cursus is bedoeld voor functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de juridische kant van toetsen en examens (bijvoorbeeld examensecretarissen en leden van examencommissies).


Docent

Martin Heideveld, bedrijfsjurist Cito


Data en locatie

6 maart 2012

Cito, Arnhem, www.cito.nl


Cursuskosten

€ 600 (inclusief BTW) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch en cursusmateriaal.


Informatie

Voor vragen over de cursus kunt u contact opnemen met Birgit Olthof.

E: rcec@gw.utwente.nl T: 053 489 3555 Mob: 06-57567710


Aanmelding

Zie onderstaand aanmeldformulier


NB: Indien er te weinig aanmeldingen voor de cursus zijn, vindt de cursus geen doorgang.