Cursus Methoden en Technieken voor het vaststellen van Beheersingsstandaarden

Bent ual geabonneerd op de nieuwsbrief?

In mei/april 2010 organiseert het RCEC de cursus

Methoden en Technieken voor het Vaststellen van Beheersingsstandaarden

Een van de belangrijkste beslissingen bij het gebruik van toetsen in het onderwijs is het vaststellen van de beheersingsstandaard op de toets, dwz de grensscore voor onvoldoende/voldoende of in het geval van meer dan twee kwalificaties de grensscore voor onvoldoende/voldoende/goed etc. In deze cursus leert men welke methoden en technieken er bestaan om deze beslissingen te verantwoorden.

Dag 1 van de cursus

Bespreking en onderbouwing van de bekendste en meest gebruikte methoden en technieken om beheersingsstandaarden vast te stellen. Zowel conventionele methoden (o.a. Angoff, Nedelsky, Ebel, grensgroepmethode, contrasterende groepen methode) als recentelijk beschikbaar gekomen methoden (o.a. extended Angoff, bookmark, Body of Work) worden behandeld). Deze laatste groep van methoden zijn met name ontwikkeld voor het vaststellen van beheersingsstandaarden op competentie-instrumenten, complexe performance assessments e.d. Verder zal aandacht worden besteed aan het onderscheid tussen absolute en relatieve methoden (en compromis methoden), analytische en holistische methoden, compensatorische en conjunctieve methoden. Ten slotte zal ingegaan worden op aspecten die in beschouwing genomen moeten worden bij het evalueren van procedures voor het bepalen van beheersingsstandaarden (o.a. ‘standaarden voor standaarden’). De behandelde methoden en technieken zullen door de deelnemers geoefend worden op bestaande toetsen.

Dag 2 van de cursus

De tweede dag zal in het teken staan van verdere verdieping van de behandelde methoden en technieken van dag 1 en oefenen op meer complexe toetsen. Ook wordt de cursisten op deze dag de mogelijkheid geboden om eigen toetsen mee te nemen en voor te leggen aan de docent en de andere cursisten.

De docent van de cursus is Hans Vos, Universiteit Twente, en vindt plaats in Hoog-Brabant te Utrecht. De cursus kost 900 euro (geen BTW verschuldigd).


NB: Indien er te weinig aanmeldingen voor de cursus zijn, vindt de cursus geen doorgang