Cursus Het analyseren van toetsen en examens met behulp van Klassieke Testtheorie 15 november 2010

Bent ual geabonneerd op de nieuwsbrief?

Op maandag 15 november 2010 organiseert het RCEC de cursus

Het analyseren van toetsen en examens met behulp van Klassieke Testtheorie

Om geldige uitspraken over (groepen) mensen te doen op basis van met een toets verkregen scores, dient men in de eerste plaats vast te stellen dat de scores betekenis hebben. Daarvoor is nodig dat de scores niet erg gevoelig zijn voor meetfouten (betrouwbaarheid) en dat de scores daadwerkelijk weerspiegelen wat men wil meten (validiteit). In het eerste deel van de cursus wordt dan ook veel aandacht besteed aan het bepalen van de betrouwbaarheid van toetsscores, en wordt kort ingegaan op de validiteit van toetsscores. Ook komt aan de orde hoe men scores zo kan transformeren dat men ze gemakkelijk kan interpreteren.

Een toetsscore komt tot stand door het maken van een toets. Zo’n toets bestaat gewoonlijk uit vragen en opgaven, items genoemd. Het is zaak dat de items samen een goede toets vormen. In het tweede deel van de cursus zal uitgebreid aandacht worden geschonken aan procedures voor het onderzoeken van de kwaliteit van de items, vooral in hun onderlinge samenhang.

Als vervolg op deze cursus staat een cursus gepland waarin met name het analyseren van toetsen met behulp van het computerprogramma Tiaplus centraal staat.

Docent

De docent van de cursus is Niels Veldhuijzen, toetsdeskundige/methodoloog bij het Cito


Data en locatie

Maandag 15 november 2010

Utrecht, vergadercentrum Hoog Brabant


Cursuskosten

€ 600,- (Geen BTW verschuldigd) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en cursusmateriaal.


Informatie

Voor vragen over de organisatie van de cursus kunt u contact opnemen met Birgit Olthof.

E: rcec@gw.utwente.nl T: 053 489 3555

Voor vragen over de inhoud van de cursus kunt u contact opnemen met Piet Sanders.

E: piet.sanders@cito.nl. T: 026-3521414


Aanmelding

Zie onderstaand aanmeldingsformulier.

In overleg kan de cursus ook in-company verzorgd worden.

NB: Indien er te weinig aanmeldingen voor de cursus zijn, vindt de cursus geen doorgang