Cursus De kwaliteit van toetsen en examens 16 april 2012

Bent ual geabonneerd op de nieuwsbrief?

Op maandag 16 april 2012 organiseert het RCEC de cursus

De kwaliteit van toetsen en examens

Met toetsen en examens worden belangrijke beslissingen over leerlingen studenten genomen. Vandaar dat aan de kwaliteit van toetsen en examens hoge eisen gesteld dienen te worden. Tijdens deze cursus leert men welke kwaliteitscriteria aan toetsen en examens gesteld dienen te worden.

De cursus bestaat uit drie onderdelen.

In het eerste onderdeel worden de sterke en zwakke punten van twee gangbare beoordelingssystemen besproken. Die twee beoordelingssystemen zijn het “COTAN beoordelingssysteem voor de kwaliteit van tests” en de nieuwe “Regeling standaarden examenkwaliteit MBO 2012” die door de Inspectie van het Onderwijs gebruikt wordt voor het beoordelen van examens in het MBO. Voor beide beoordelingssystemen geldt dat de uitkomsten van beoordelingen ernstige consequenties voor betrokkenen kunnen hebben. Voor een presentatie en bespreking van beide beoordelingssystemen wordt verwezen naar hoofdstuk 10 van www.toetsenopschool.nl.

In het tweede onderdeel wordt het ‘RCEC Beoordelingssysteem voor de kwaliteit van examens’ gepresenteerd. Dit beoordelingssysteem biedt oplossingen voor de zwakke punten van de twee hiervoor genoemde beoordelingssystemen.

In het derde onderdeel van de cursus wordt cursisten de mogelijkheid geboden om (hun) toetsen en/of examens te laten beoordelen. Degenen die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, worden verzocht om, voorafgaande aan de cursus, hierover contact op te nemen met de docent

De cursus is bedoeld voor toetsconstructeurs, toetsvaststellers en functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van examens (bijv. leden van examencommissies).


Docent

Piet Sanders, RCEC


Data en locatie

Maandag 16 april 2012

Stichting Cito, Arnhem, www.cito.nl


Cursuskosten

€ 600,- (Geen BTW verschuldigd) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en cursusmateriaal.


Informatie

Voor vragen over de cursus kunt u contact opnemen met Birgit Olthof.

E: rcec@gw.utwente.nl T: 053 489 3555


Aanmelding

Zie onderstaand aanmeldingsformulier.

In overleg kan de cursus ook in-company verzorgd worden.

NB: Indien er niet meer dan 5 aanmeldingen voor de cursus zijn, vindt de cursus geen doorgang