Cursus Het bepalen van de cesuur en het geven van cijfers, 9 mei 2012

Bent ual geabonneerd op de nieuwsbrief?

Op woensdag 9 mei 2012 organiseert het RCEC de cursus


Het bepalen van de cesuur en het geven van cijfers


Twee belangrijke beslissingen bij het gebruik van toetsen in het onderwijs zijn het vaststellen van de cesuur op de toets, d.w.z. de grensscore voor onvoldoende/voldoende of bij meer dan twee kwalificaties de grensscores voor onvoldoende/voldoende /goed, en het geven van cijfers nadat de cesuur is vastgesteld.

In het eerste deel van de cursus maakt men kennis met de bekendste en meest gebruikte methoden en technieken (o.a. methode van Angoff en methode van contrasterende groepen) om de cesuur vast te stellen op zowel toetsen met gesloten vragen als toetsen met open vragen waaronder praktijktoetsen. De behandelde methoden en technieken zullen door de deelnemers geoefend worden op bestaande toetsen.

In het tweede deel van de cursus worden onder andere de meest voorkomende manieren van cijfergeven behandeld. De cursisten ontvangen een computerprogramma waarmee zij cijfers op eenvoudige wijze kunnen berekenen.


Docent

Hans Vos, Universiteit Twente


Data en locatie


Woensdag 9 mei 2012


Cito, Arnhem, www.cito.nl


Cursuskosten

€ 600,- (geen BTW verschuldigd) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en cursusmateriaal.


Informatie

Voor vragen over de cursus kunt u contact opnemen met Birgit Olthof.

E: rcec@gw.utwente.nl T: 053 489 3555


Aanmelding

Zie onderstaand aanmeldingsformulier.


In overleg kan de cursus ook in-company verzorgd worden.


NB: Indien er te weinig aanmeldingen voor de cursus zijn, vindt de cursus geen doorgang.