Onderzoek

Henk Notté

De validering van een toets voor aardrijkskundige basiskennis

Er zijn voor de schoolaardrijkskunde allerlei toetsen ontwikkeld om de leerresultaten te meten, maar iedere toets heeft haar eigen beperkingen. Bestaande toetsen zijn methodeafhankelijk; richten zich op een deel van de populatie of op een deel van het curriculum; zijn niet of gebrekkig gekoppeld aan referentieniveaus; zijn niet of onvoldoende gevalideerd; zijn niet algemeen toegankelijk. Een voor scholen gemakkelijk toegankelijke online toets voor geografisch basiskennis kan, mits ze aan de hierboven genoemde bezwaren tegemoet komt, een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van het aardrijkskundeonderwijs, omdat ze als een spiegel dient voor leerlingen, leerkrachten, leerplanontwikkelaars en beleidsmakers.Ten behoeve van het onderzoek is een adaptieve computergestuurde toets (Gea) ontwikkeld. Met de toets wordt online data verzameld bij leerlingen in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen.

Een website( https://sites.google.com/site/geatoets/) informeert docenten over de voortgang van het onderzoek. 

De centrale vraag in dit onderzoek is of de speciaal voor dit doel ontwikkelde toets valide is. In vier deelonderzoeken wordt een oordeel geveld over de validiteit van de scoringsregels bij de opgaven in Gea (1), de generalisatie van de toets naar de itembank voor Gea (2), de extrapolatie van de itembank naar het target domain voor Gea (3) en de relatie tussen het target domain en het oordeel over het niveau voor geografische basiskennis van de leerling (4).