Onderzoek

Stéphanie Berger

Het linken van gestandaardiseerde toetsen en een online itembank voor formatief toetsen

In het noordwestelijk deel van Zwitserland is enkele jaren geleden een eerste initiatief opgezet voor het toetsen en monitoren van de studievoortgang van leerlingen. Vier regio’s met bijna 13000 leerlingen per jaargroep namen deel aan de ontwikkeling van twee verschillende toetsinstrumenten: (a) een set van vier verplichte gestandaardiseerde toetsen met goed gedefinieerde tijdsmomenten en (b) een online itembank voor formatieve toetsen waar docenten en leerlingen op aanvraag altijd bij kunnen. Beide instrumenten hebben het doel om de vaardigheid van leerlingen in primair en voortgezet onderwijs te meten op de vakken Duits (moedertaal), Engels, Frans, Wiskunde en Informatica. De twee instrumenten zijn gebaseerd op het nieuwe Zwitserse curriculum dat in het najaar van 2014 is uitgebracht.

Mijn promotieonderzoek richt zich op de psychometrische uitdagingen van de ontwikkeling en kalibratie van de online item bank voor formatief toetsen in het basisonderwijs. Allereerst onderzoek ik welke toetsdesigns en calibratiemethoden kunnen worden gebruikt om de online item bank voor formatieve toetsen te linken aan de gestandaardiseerde toetsen. Het doel hiervan is om één schaal voor beide instrumenten te ontwikkelen, zodat de interpretatie van de toetsresultaten eenvoudiger zal zijn voor docenten en leerlingen. Daarnaast analyseer ik in hoeverre de hiërarchische structuur van de competentieniveaus van het nieuwe Zwitserse curriculum overeenkomen met de moeilijkheid van de items. Deze itemmoeilijkheid wordt bepaald tijdens de kalibratie van de online itembank en de gestandaardiseerde tests.