Onderzoek

Het ontvangen van online feedback op een korte formatieve test, Caroline Timmers

Toetsing kan zowel positieve als negatieve effecten hebben op het leren van studenten. Toetsing die gericht is op het stimuleren van leren, wordt veelal aangeduid met de term formatieve toetsing. De kern van formatieve toetsing is het doel om informatie te genereren die de student verder helpt zijn leerdoelen te bereiken. De formatieve toets genereert informatie over de mate waarin de student erin geslaagd is bepaalde leerdoelen te bereiken gedurende het leerproces. Deze informatie wordt in een vorm van feedback teruggekoppeld aan de student.

De vormgeving van de feedback is van invloed op de mogelijke leereffecten. Daarnaast zijn de mogelijke leereffecten van feedback afhankelijk van kenmerken van de student, zoals oriëntatie op leren en leerprestaties. Dit pleit voor maatwerk bij het vormgeven van (online) feedback. De effectiviteit van feedback hangt ook af van de bereidheid van studenten om de feedback te ontvangen en er naar te handelen.

Mijn onderzoek richt zich op factoren die van invloed zijn op het gedrag van studenten bij het ontvangen van online feedback op een korte formatieve test over informatievaardigheden.

In hoeverre zijn a) de moeilijkheid van de vragen, b) de score op de test, c) de lengte van de test, d) de oriëntatie op leren, d) zelfvertrouwen en e) het ervaren nut van de activiteit van invloed op gedrag van studenten in relatie tot het ontvangen van online feedback?

Met behulp van een voor dit onderzoek ontwikkelde online test ‘informatievaardigheden’ wordt data verzameld bij eerstejaars studenten Commerciële Economie (CE) van Saxion. De data bevat informatie over:

  • juist en onjuist beantwoorde vragen
  • feedbackpagina’s die de student geopend heeft
  • de tijd die feedbackpagina’s open zijn geweest
  • links met extra informatie die de student heeft aangeklikt

Informatie over motivationele kenmerken van de student wordt verzameld met behulp van desbetreffende schalen/vragenlijsten uit eerder onderzoek.