BMS - RCEC (NL)

Stéphanie Berger
St├ęphanie Berger, MSc, is senioronderzoeker aan het instituut voor onderwijsevaluatie (associated institute of the university of Zurich). Ze is verantwoordelijk voor de opzet van de toetsontwikkeling en data analyse van schooltoetsen. Verder is ze betrokken bij de ontwikkeling van een IT-oplossing voor geautomatiseerde adaptieve summatieve en formatieve evaluatie.

Haar promotie-onderzoek richt zich op de ontwikkeling en validatie van een online itembank voor formatieve evaluatie. Haar promotor is Prof. Dr. Ir. Theo Eggen.