BMS - RCEC (NL)

Darkhan Nurakhmetov, Msc behaalde zijn masterdiploma Economie in juni 2012 aan de Moscow State University. Vanaf november 2012 werkte hij als statisticus een jaar lang bij het centrum voor pedagogische metingen (Astana, Kazakhstan), waar hij samen met Cito projecten deed die betrekking hadden op selectie en monitoring van leerlingen. Vervolgens is hij zich meer gaan richten op psychometrie en statistiek in onderwijs. Op dit moment werkt hij aan een promotieonderzoek over Computerized Classification Testing en methoden om classificatiebeslissingen te maken. Computerized Classification Testing (CCT) wordt gebruikt bij toetsen waar belangrijke classificatiebeslissingen worden gemaakt. Het doel is om deze beslissing zo efficiënt en nauwkeurig mogelijk te maken. Het doel van het onderzoek is om de functionaliteit, prestaties en effectiviteit te onderzoeken van verschillende methoden om classificatiebeslissingen te maken. Daarnaast wordt er bekeken of de parameters voor de gebruikte modellen kunnen worden gekalibreerd aan de hand van de gegevens van een groot aantal examenkandidaten.