BMS - RCEC (NL)

Jorine Vermeulen

Jorine Vermeulen, Msc, werkt sinds augustus 2011 als promovendus bij het Psychometrisch Onderzoeks- en Kenniscentrum van Cito. Ze heeft binnen het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen de research master behavioural science gedaan. Haar promotieonderzoek gaat over classroom assessment van rekenvaardigheden binnen het primair onderwijs. Ze houdt zich binnen haar onderzoek voornamelijk bezig met het ontwerpen van een assessment instrument voor leerlingen uit groep 5. 

Haar begeleiders zijn prof. dr. ir. Theo Eggen en dr. Anton A. Béguin.