BMS - RCEC (NL)

Dr. Anton A. Béguin is wetenschappelijk directeur van Cito, waar hij sinds 2001 werkzaam is. Bij Cito is hij onder andere betrokken (geweest) bij equivalering en standaardbepaling van toetsen en examens, leerlingvolgsystemen, multidimensionele itemresponstheorie (IRT) en schooleffectiviteit.

Hij is in 2000 gepromoveerd op een onderzoek naar de equivalering van examens en het gebruik hierbij van multidimensionele IRT modellen. Zijn huidige onderzoek richt zich onder andere op de equivalering van toetsen, standaardbepaling, IRT modellen, de betrouwbaarheid van beoordelingen en accountability. Tevens is hij namens Cito één van de projectleiders van COOL5-18, een longitudinale studie in het Nederlands onderwijs.

Hij heeft gepubliceerd in internationale tijdschriften zoals Psychometrika en Applied Psychological Measurement en presenteert regelmatig op nationale en internationale congressen.

Hij is vice-voorzitter van de VOR, bestuurslid van de onderzoeksschool IOPS en Fellow van de Association of Educational Assessment-Europe. Tevens is hij lid van enkele (inter)nationale adviesraden op het vlak van toetsing en examinering.