BMS - RCEC (NL)

P:\BMS\omd\Secr\RCEC\webhare\medewerkers\marije den ouden.jpg

Marije den Ouden, MSc. heeft in 2016 de onderzoeksmaster Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences afgerond aan de Universiteit Utrecht. Voor haar masterscriptie heeft zij bij het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzoek gedaan naar het combineren van datasets door statistical matching.

Sinds juni 2016 is ze werkzaam als promovendus bij het RCEC. Haar promotieonderzoek maakt deel uit van het NRO project “Evaluatie en planning van lees-leertrajecten”. In dit project wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een computer-assisted dynamic assessment die tot doel heeft inzicht te bieden in zowel de leesvaardigheid als het leervermogen van leerlingen. Deze informatie biedt leerkrachten ondersteuning bij het vormgeven van hun leesonderwijs door het plannen en evalueren van lees-leertrajecten. Marije richt zich in haar promotieonderzoek voornamelijk op de mogelijkheden tot het in kaart brengen van leervermogen en het modelleren en analyseren van antwoordgedrag op een dynamic assessment.

De dagelijkse begeleider is Dr. Jos Keuning (Cito) en de promotor is Prof. dr. ir. Theo Eggen.