BMS - RCEC (NL)

Monika Vaheoja, MSc, is psychometricus bij 10voordeleraar. 10voordeleraar is een programma dat is ondergebracht bij de Vereniging Hogescholen en stelt zich o.a. tot doel landelijke kennistoetsen te ontwikkelen voor twee pabo-vakken en vijftien lerarenopleidingen. Monika is verantwoordelijk voor het opstellen van de analyses bij elke toets en het coördineren van het normeringsproces na de toetsafname. Verder is ze betrokken bij het ontwikkelen van de toekomstvisie op de landelijke kennistoetsen. Haar promotieonderzoek richt zich op de IRT toepassing bij de landelijke toetsen en het opzetten van een systematiek om zowel bij grote steekproeven, maar ook bij kleinere steekproeven actief en passief te kunnen equivaleren. Haar dagelijkse begeleider is Dr. N. D. Verhelst en promotor Prof. Dr. Ir. Theo Eggen.