BMS - RCEC (NL)

Nikky van Buuren, MSc. is sinds november 2015 werkzaam als promovendus bij het Research Center voor Examinering en Certificering en het Cito te Arnhem. Zij heeft in 2013 een Master Mathematics afgerond, met de specialisatie ‘Statistical Science for the Life and Behavioural Sciences’ aan de wiskunde faculteit van de Universiteit Leiden. Voor de afstudeerthesis heeft zij onderzoek gedaan naar selectie algorithmes voor Computerized Adaptive Progress Testing gebaseerd op restricted latent class modellen.

In haar promotie ligt de focus op het onderzoeken van de toepasbaarheid van Bayesiaanse Netwerken en andere methodologieën die een bijdrage zouden kunnen leveren aan de ontwikkeling van gepersonaliseerd leren. De dagelijkse begeleider is Dr. Hendrik Straat en de promotors zijn Prof. dr. ir. Theo Eggen en Prof. Dr. Ir. Jean-Paul Fox.