BMS - RCEC (NL)

C:\Users\olthofjb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\606LF2RZ\Sytske_2 (3).jpg

Sytske Wiegersma, Msc, werkt sinds december 2013 als onderzoeker aan de Universiteit Twente. Zij heeft in 2011 de Master Educational Science & Technology aan de Universiteit Twente afgerond. Na haar studie heeft zij een half jaar bij de vakgroep Onderzoeksmethodologie Meetmethoden & Data-analyse gewerkt als data-analist. Zij is nu werkzaam bij het IGS Datalab van de Universiteit Twente, waarvoor zij onderzoekers ondersteuning biedt bij de omgang, verzameling en archivering van hun data. Daarnaast doet zij promotieonderzoek naar het ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken voor het analyseren van complexe, ongestructureerde datasets zoals gesproken en geschreven data. De supervisors van haar promotieonderzoek zijn Prof. Cees Glas en Dr. Bernard Veldkamp.