Frank Hubert

Drs. Frank Hubert (1971) is managing director bij een adviesbureau dat gespecialiseerd is in organisatie van middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Hij studeerde Bestuurlijke Informatica aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na een tiental jaar voor kleinere algemene organisatie-adviesbureaus gewerkt te hebben ging hij aan de slag voor kenniscentrum ECABO. Hier gaf hij onder meer leiding aan de fusie van drie stichtingen tot Stichting Praktijkleren (2006) en was hij vanaf 2008 verantwoordelijk voor alle examineringstaken van ECABO, die grotendeels door de markt bekostigd werden. In deze periode begeleidde hij vanuit ECABO promotie-onderzoek van het RCEC.

Sinds 2014 geeft hij leiding aan Educate2Work, en voert hij ook zelf adviesopdrachten uit bij roc’s en hogescholen. Tevens is hij sinds 2014 voorzitter van de NVE.