BMS - RCEC (NL)

De heer Arnold Jonk is hoofdinspecteur primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Hiervoor werkte hij als directeur Kennis bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. In deze functie was hij onder meer verantwoordelijk voor het bevorderen van evidence based beleid, het strategisch informatiebeleid en het verbeteren van het contact tussen wetenschap, beleid en praktijk. Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij de EVD (het agentschap van het ministerie van Economische Zaken voor internationaal ondernemen en samenwerken), adviesbureau Het Expertise Centrum en de Universiteit van Amsterdam