Nieuws en nieuwsbrief

Nieuws en nieuwsbrief

Bent ual geabonneerd op de nieuwsbrief?

Nieuw online beoordelingssysteem voor het meten van toetskwaliteit

In het onderwijs, maar ook daarbuiten, gebruiken we toetsen en assessments om informatie te verzamelen over de vaardigheden en competenties van studenten. Om met deze informatie vervolgens beslissingen te nemen over groepen of individuele studenten. Wanneer het om belangrijke beslissingen gaat, is het vanzelfsprekend dat de kwaliteit van de toets goed moet zijn. Maar hoe beoordeel je de kwaliteit van toetsen?

Deze vraag stond centraal in het onderzoek van Saskia Wools, die op 26 juni promoveerde aan de Universiteit Twente. Wools vertelt: ‘Om kwaliteit te kunnen beoordelen maak ik in mijn onderzoek gebruik van theorieën over validiteit. Validiteit betekent dat de resultaten van een toets gebruikt kunnen worden waarvoor ze bedoeld waren. Om dit aan te tonen verzamelen we bewijzen over alle aspecten van toetsen: het gaat dan om de toets en de opgaven, maar bijvoorbeeld ook om het afnamemedium, de plaats in het onderwijssysteem en de acceptatie door gebruikers. Al deze bewijzen worden dan gewogen om een oordeel te vellen over de bruikbaarheid van de toets. Wat hier lastig aan is, is dat het afhankelijk is van je perspectief hoe je de bewijzen weegt en daardoor zal niet iedereen automatisch tot dezelfde conclusie komen.’

Nieuwe online beoordelingsinstrument voor toetskwaliteit

Tijdens het onderzoek ontwikkelde Wools software waarmee het mogelijk is om online, digitaal bewijzen over de toets te verzamelen. ‘Met deze software helpen we mensen die de kwaliteit van hun toets willen aantonen. Je bouwt een kwaliteitsportfolio voor een enkele toets, maar je kunt het ook gebruiken voor een combinatie van toetsen die gezamenlijk tot één beslissing leiden: een toetsprogramma. Dit kwaliteitsportfolio kan dan gebruikt worden om tot een genuanceerde beoordeling van de kwaliteit van de toets te komen’ vertelt Wools.

Verdediging proefschrift op 26 juni

Saskia Wools is coördinator prototyping bij Cito. Op 26 juni 2015 verdedigde zij haar proefschrift All About Validity – An evaluation system for the quality of educational assessment aan de Universiteit Twente. Het onderzoek is uitgevoerd bij Cito en het RCEC (research center voor examinering en certificering). Wilt u meer informatie over het onderzoek of over het nieuwe online beoordelingsinstrument voor de kwaliteit van toetsen, dan kunt u contact opnemen met Saskia Wools.C:\Users\olthofjb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\606LF2RZ\voorkant (2).jpg