Onderwijs

Vervolgcursus Professionalisering Examencommissieleden

heb je je al ingschreven voor 1 of meer van onze cursussen?

Titel

Vervolgcursus Professionalisering Examencommissieleden

Doel

Na afloop van de cursus…

… hebben de deelnemers inzicht in de rol van de examencommissie

… hebben de deelnemers kennis van de wettelijke taken van de examencommissie

… hebben de deelnemers inzicht in kwaliteit van examinering (met name scriptie/ afstudeerwerkstuk wordt toegelicht)

… zijn de deelnemers vaardig om vanuit de rolbeschrijving een plan van aanpak voor een (deel)taak te maken.

Doelgroep

Ervaren leden van een examencommissie. Deelnemers zijn reeds op de hoogte van hun rol en verantwoordelijkheid binnen wetgeving en binnen de eigen organisatie.

Inhoud

De WHW stelt dat examencommissieleden deskundig zijn. Dat moet ook wel vanuit de verantwoordelijke rol die ze hebben bij het bewaken van het eindniveau van de opleiding. Deze cursus is een vervolgcursus voor reeds ervaren leden van een examencommissie. Deze cursus houdt examencommissieleden scherp voor hun taak en geeft verdieping op actuele onderwerpen.

1.Overzicht en visie op het examenproces verdiepen en deze inzetten bij een risico-inventarisatie.

a.Het examenproces in beeld brengen

b.Instrument voor risico-inventarisatie hanteren

2.Risicomaatregelen voor het bachelor/ master eindniveau inventariseren.

a.Beslisprocedure over diplomering

b.Borgen van kwaliteit van beoordelen

3.Beslissingen uit de eigen praktijk evalueren

a.Afgewogen en beargumenteerd

b. Compleet en goed gearchiveerd

4.Inhoud en effectiviteit van het jaarverslag optimaliseren.

a.Eenheid van acties en inhoud jaarverslag

b.Checklist effectiviteit examencommissie

c.Effectiviteit door onderbouwing van adviezen

Duur en werkwijze

In één dag worden vier onderwerpen behandeld waarbij voor elk onderdeel eigen inbreng uit de praktijk gevraagd wordt. Hierdoor leert men van elkaar en wordt de eigen werkwijze getoetst en verdiept.

Locatie

Externe locatie in overleg.

In overleg kan de cursus ook in-company verzorgd worden.

Informatie

Heeft u belangstelling om aan deze cursus deel te nemen of heeft u vragen over de cursus dan kunt u contact opnemen met het RCEC secretariat.

Birgit Olthof
Secretariaat RCEC