Onderwijs

Het Onderwijstraineeship, masterclasses en verdieping toetsen

heb je je al ingschreven voor 1 of meer van onze cursussen?

Titel

Het Onderwijstraineeship, masterclasses en verdieping TOETSEN

Doel

Inleidende cursus op het gebied van educational measurement in het Hoger Onderwijs

Doelgroep

Deelnemers aan de Onderwijstraineeship, een universitaire opleiding tot eerstegraads docent voor mensen die een inhoudelijk opleiding op masterniveau hebben afgerond. We gaan er daarbij vanuit dat het opzetten van een toets en een correctievoorschrift tijdens de opleiding/stage al aan de orde is geweest zodat we echt over een verdieping kunnen spreken.

Inhoud

Tijdens de masterclass van het eerste jaarkomen de volgende onderwerpen aan bod:

1.Toetsing in het VO: Samen met de deelnemers beginnen we in kaart te brengen wat de actuele toetsontwikkelingen zijn binnen hun vakgebied. Dit is een opstap naar het zelf maken van toetsen op basis van de aanpak van Downing en Haladyna (Handbook of test development, 2006). Op basis van praktijk casussen, die de deelnemers inbrengen, werken de deelnemers achtereenvolgens aan: (1) het vastleggen van de doelen en de inhoud van een concrete toets, (2) vertaling naar toets specificaties en (3) het ontwikkelen van de toets.

2.Over het toetsen van toetsen, cesuurbepaling en fraude: In deze bijeenkomst staan de te nemen de stappen van Downing en Haladyna centraal nadat de toets afgenomen is. We gaan psychometrie gebruiken om de toets te toetsen en daarna bepalen we de cesuur. Een los onderwerp dat hierbij aan de orde komt, maar dat ook een belangrijke rol speelt tijdens de afname van de toets is preventie van fraude.

3.Assessment: Tijdens de derde bijeenkomst staan we stil bij het geven van feedback aan studenten, peer assessment, het gebruik van rubrix en de vele vormen van digitale toetsing die inmiddels op de markt zijn. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn het interpreteren van toetsresultaten en het vertalen van de resultaten in lesplannen.

Het tweede jaar staat in het teken van de specialisatie. De precieze invulling moet nog worden uitgewerkt op basis van vragen van de deelnemers en het onderwijsveld.

Duur en werkwijze

De verdieping in toetsontwerp valt uiteen in het volgen van een masterclass toetsontwikkeling in het eerste jaar en een specialisatie in het tweede leerjaar. De masterclass telt 3 bijeenkomsten van 4 uur. Bij alle drie de bijeenkomst vragen we de deelnemers van te voren een hoofdstuk of artikel door te lezen en zich voor te bereiden op de opdrachten tijdens de bijeenkomsten. Gedurende de specialisatie gaan de deelnemers alleen of in tweetallen werken aan een verdiepingsopdracht. Tijdens het jaar organiseren we een aantal ‘terug-kom-dagen’ waarin de verschillende groepjes hun voortgang presenteren en bespreken. Naast de gezamenlijke bijeenkomsten wordt tijd gereserveerd voor individuele feedback. 

Locatie

Externe locatie in overleg

Informatie

Heeft u belangstelling om aan deze cursus deel te nemen of heeft u vragen over de cursus dan kunt u contact opnemen met het RCEC secretariat.

Birgit Olthof
Secretariaat RCEC