Onderwijs

Cursus Het bepalen van de cesuur en het geven van cijfers

heb je je al ingschreven voor 1 of meer van onze cursussen?

Titel

Het bepalen van de cesuur en het geven van cijfers

Doel

Na afloop van deze cursus zijn de deelnemers bekend met de meest voorkomende methoden voor het bepalen van de cesuur en het geven van cijfers, die zij in een praktische context kunnen toepassen.

Doelgroep

Docenten (middelbare school, ROC, HBO, universiteit), opleidingsfunctionarissen, examinatoren, toetsontwikkelaars, beleidsmakers, onderwijskundigen, assessoren.

Inhoud

Twee belangrijke beslissingen bij het gebruik van toetsen in het onderwijs zijn het vaststellen van de cesuur op de toets, d.w.z. de grensscore voor onvoldoende/voldoende of bij meer dan twee kwalificaties de grensscores voor onvoldoende/voldoende /goed, en het geven van cijfers nadat de cesuur is vastgesteld.

In het eerste deel van de cursus maakt men kennis met de bekendste en meest gebruikte methoden en technieken (o.a. methode van Angoff en methode van contrasterende groepen) om de cesuur vast te stellen op zowel toetsen met gesloten vragen als toetsen met open vragen waaronder praktijktoetsen. De behandelde methoden en technieken zullen door de deelnemers geoefend worden op bestaande toetsen.

In het tweede deel van de cursus worden onder andere de meest voorkomende manieren van cijfergeven behandeld. De cursisten ontvangen een computerprogramma waarmee zij cijfers op eenvoudige wijze kunnen berekenen.

Duur en werkwijze

De cursus betreft 1 bijeenkomst en duurt van 09.30 uur tot 16.30 uur. Voor de pauze (tot 15.00 uur) wordt er gestart met een presentatie door de docent over cesuurbepaling voor gesloten toetsen, gevolgd door het uitvoeren van een praktijkcasus door de deelnemers (in groepjes). Na de pauze zal de docent een presentatie verzorgen over cesuurbepaling voor open toetsen, wederom gevolgd door het uitvoeren van een praktijkcasus door de deelnemers (in groepjes).De groepjes presenteren, vergelijken en bediscussiĆ«ren hun uitkomsten. Tenslotte geeft de docent nog een presentatie over het geven van cijfers, waarbij de behandelde methoden zullen worden geĆÆllustreerd aan de hand van een computerprogramma. Dit programma zal aan de cursisten worden overhandigd.

Locatie

Externe locatie in overleg

In overleg kan de cursus ook in-company verzorgd worden.

Informatie

Heeft u belangstelling om aan deze cursus deel te nemen of heeft u vragen over de cursus dan kunt u contact opnemen met het RCEC secretariaat.


Birgit Olthof
Secretariaat RCEC