Onderwijs

Cursus Item Response Theorie in de toetspraktijk

heb je je al ingschreven voor 1 of meer van onze cursussen?

Titel

Item Response Theorie in de toetspraktijk

Doel

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers kennis van de verschillende IRT modellen en hun toepassing in de toetspraktijk.

Doelgroep

Iedereen die geïnteresseerd is in (de mogelijkheden van) het werken met IRT modellen. Afhankelijk van de voorkennis en interesse van de deelnemers, wordt de cursus op maat afgestemd op basis van de aanvraag.

Inhoud

Voor de analyse van toetsen en examens kan gebruik gemaakt worden van de klassieke toets theorie (KTT). De afgelopen decennia wordt echter ook steeds meer gebruik gemaakt van de item response theorie (IRT). De IRT heeft een aantal voordelen ten opzichte van de KTT. Zo is het binnen de IRT bijvoorbeeld gemakkelijker om verschillende toetsen of examens met elkaar te vergelijken, ook als deze door verschillende groepen leerlingen gemaakt worden.

IRT is in principe bruikbaar voor allerlei vormen van toetsen en examens die in allerlei (onderwijs)sectoren afgenomen worden. Een van de belangrijkste voorwaarden om IRT echter te kunnen gebruiken is dat er gegevens beschikbaar zijn van een voldoende aantal kandidaten die de items of opgaven van een toets of examen beantwoord hebben.

In deze cursus worden verschillende IRT modellen behandeld. Er wordt uiteengezet binnen welke voorwaarden deze modellen gebruikt kunnen worden en hoe deze modellen toegepast kunnen worden binnen de toetspraktijk. De keuze voor en het gebruik van specifieke modellen zal nader toegelicht worden, evenals de verschillen en overeenkomsten tussen IRT en KTT. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan zaken zoals bijvoorbeeld itembias en item- en toets informatiefunctie (lokale betrouwbaarheid). Tot slot wordt besproken hoe IRT past binnen de gestelde kwaliteitscriteria van het testbeoordelingssysteem van de COTAN.

Duur en werkwijze

Uitgangspunt: één dag, waarbij vooral wordt ingegaan op de theorie en de mogelijkheden van het gebruik van de IRT in de praktijk. Dit wordt in discussievorm gedaan. De duur en werkwijze kan overigens op maat worden afgestemd.

Locatie

Externe locatie in overleg.

In overleg kan de cursus ook in-company verzorgd worden.

Informatie

Heeft u belangstelling om aan deze cursus deel te nemen of heeft u vragen over de cursus dan kunt u contact opnemen met het RCEC secretariat.

Birgit Olthof
secretariaat RCEC