Onderwijs

Cursus Professionalisering Examencommissieleden

heb je je al ingschreven voor 1 of meer van onze cursussen?

Titel

Professionalisering Examencommissieleden

Doel

Na afloop van de cursus…

… hebben de deelnemers inzicht in de rol van de examencommissie

… hebben de deelnemers kennis van de wettelijke taken van de examencommissie

… hebben de deelnemers inzicht in kwaliteit van examinering (met name scriptie/ afstudeerwerkstuk wordt toegelicht)

… zijn de deelnemers vaardig om vanuit de rolbeschrijving een plan van aanpak voor een (deel)taak te maken.

Doelgroep

Leden examencommissie, toetscommissie, opleidingsdirecteuren en programmamanagers

Inhoud

De inspectie van het onderwijs geeft de examencommissie nadrukkelijker een rol bij de borging van de kwaliteit van de examinering in het WO. Het programma richt zich op de gevolgen van de vernieuwde WHW voor de taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie en die van de directie. De examencommissie bewaakt de integrale kwaliteit van de examinering en waarborgt dat iedereen die een diploma ontvangt voldoet aan de eisen die daarvoor zijn opgesteld. In deze training worden taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie bekeken vanuit het wettelijk kader en vanuit het profiel lid examencommissie van de NVE. Hierbij wordt aan de hand van enkele casussen en dilemma’s de praktische rol van de examencommissie, toetscommissie, opleidingsdirecteuren en programmamanagers in het examenproces als geheel bekeken.

Duur en werkwijze

Twee dagdelen.

Thema’s worden zo veel mogelijk behandeld vanuit praktische casussen en voorbeelden. De deelnemer wordt daarom gevraagd om zelf concrete vraagstukken of problemen in te brengen.

Bij het behandelen van kwaliteit van de examinering wordt speciaal ingegaan op de kwaliteit van de procedure van afstuderen.

Locatie

Externe locatie in overleg

In overleg kan de cursus ook in-company verzorgd worden.

Informatie

Heeft u belangstelling om aan deze cursus deel te nemen of heeft u vragen over de cursus dan kunt u contact opnemen met het RCEC secretariat.

Birgit Olthof
Secretariaat RCEC