Onderwijs

Scholing Toegepaste Psychometrie

heb je je al ingschreven voor 1 of meer van onze cursussen?

Titel

Scholing Toegepaste Psychometrie

Doel

Na afloop van deze cursus zijn de deelnemers in staat om de belangrijkste principes en vernieuwingen in het onderwijskundig meten te begrijpen en toe te passen.

Doelgroep

Examendeskundigen met enige kennis en affiniteit voor onderwijskundig meten, ongeveer 10 personen maximaal.

Inhoud

De cursus bestaat uit vijf onderdelen:

1.Inleiding itemresponstheorie deel 1- Anton Béguin en Theo Eggen, Cito.

In deze inleiding in de itemresponstheorie (IRT) zal de basistheorie worden behandeld. Er wordt ingegaan op de verschillen tussen de klassieke testtheorie en de itemresponstheorie en een overzicht gegeven worden van de vele itemresponsmodellen die er bestaan. Naast de theorie zal er ook aandacht zijn voor de werking van het software pakket OPLM.

2.Het bepalen van de cesuur en het geven van cijfers – Hans Vos, Universiteit Twente

Men maakt kennis met de bekendste en meest gebruikte methoden en technieken (o.a. methode van Angoff en methode van contrasterende groepen) om de cesuur vast te stellen op zowel toetsen met gesloten vragen als toetsen met open vragen waaronder praktijktoetsen. Daarnaast worden de meest voorkomende manieren van cijfergeven behandeld en krijgen de cursisten een programma om cijfers eenvoudig te berekenen.

3.Gebruik van data voor preventie/bestrijding van examenfraude – Bernard Veldkamp, Universiteit Twente

Naast aandacht voor protocollen en richtlijnen voor het beschermen van de integriteit van examens, willen we in deze workshop stil staan bij methodes en technieken uit de hoek van data analytics en data forensics. Hierbij denken we aan detectie van fraude op basis van responsie tijden, op basis van afwijkende responsie patronen

het toetsen van kopieer gedrag door het vergelijk van antwoorden van twee of meer kandidaten, het onderzoeken van onverwachte verbeteringen van antwoorden of het toetsen voor afwijkende scores op locatie niveau.

Deelnemers krijgen een introductie in de verschillende methoden en technieken en gaan zelf aan de slag met data analyse. Daarnaast gaan we nadenken over de toepasbaarheid van deze technieken in de Nederlandse situatie en discussiëren we over de wenselijkheid van het gebruik ervan vanuit ethisch/privacy oogpunt.

4.De datateam methode: mythes ontkrachten en onderwijs verbeteren- Kim Schildkamp, Universiteit Twente

Opbrengstgericht werken is essentieel voor kwaliteitsverbetering in het onderwijs. De kern van opbrengstgericht werken is om de beschikbare informatie over bijvoorbeeld het onderwijs, de organisatie, de studenten of de docenten, op een gestructureerde manier te gebruiken om de doelen van de school te behalen. Deze gegevens worden alleen nog (lang) niet altijd optimaal gebruikt voor besluitvorming in het onderwijs. Het project ‘Datateams’ van de Universiteit Twente heeft als doel om juist dat te ondersteunen.Tijdens deze sessie wordt ingegaan op de datateam methode en de uitkomsten van het onderzoek. Hoe functioneren deze teams? Wat zijn de randvoorwaarden voor het invoeren van deze methode? Wat zijn de effecten?

Ook kun je ervaren hoe het is om in een datateam te werken. Tijdens het interactieve gedeelte van deze sessie ‘simulatie datateam’ kun je de datateammethode in fastforward ervaren.

De datateammethode: mythes ontkrachten en onderwijs verbeteren

5.Inleiding itemresponstheorie deel 2: Adaptief toetsen en afsluiting – Theo Eggen, Cito. 

Tijdens deze bijeenkomst zal er dieper worden ingegaan op adaptief toetsen. Daarnaast is er ruimte voor vragen en kunnen bepaalde onderwerpen op aanvraag meer worden verdiept.

Duur en werkwijze

De cursus betreft vijf bijeenkomsten van vier uur. De cursus wordt in overleg met CvE in inhoudelijk bepaald. Wat betreft de werkwijze zal theorie worden afgewisseld met praktijk.

Locatie

Externe locatie in overleg.

In overleg kan de cursus ook in-company verzorgd worden.

Informatie

Heeft u belangstelling om aan deze cursus deel te nemen of heeft u vragen over de cursus dan kunt u contact opnemen met het RCEC secretariat.

Birgit Olthof
Secretariaat RCEC