Integraal toetsdeskundig advies

Wij zien dat veel vormen van toetsdeskundig of psychometrisch advies zich beperken tot het achteraf analyseren van toetsresultaten. Een integrale benadering van verleden, heden en toekomst ontbreekt vaak, waardoor het aan de opdrachtgever zelf is om te bepalen wat de volgende keer anders of beter kan.

Een gemiste kans, vinden wij. Er kan nog zoveel meer informatie uit examendata worden gehaald. Informatie die niet alleen verklaart, maar ook voorspelt. Daarom pakken we het anders aan bij RCEC. Wij geven integraal toetsdeskundig advies en richten ons op de volledige toetscyclus. Van constructie en afname tot beoordeling en analyse.

Zij gingen u voor

RCEC is betrokken bij het borgen en bevorderen van de kwaliteit van examinering. Wij werken onder andere voor het regulier onderwijs, het niet-bekostigd onderwijs, (commerciële) examenontwikkelaars, ministeries, sectorraden, kenniscentra en beroepsverenigingen.

De resultaten van ons werk documenteren wij zowel in wetenschappelijke publicaties als in adviesrapportages. Zo dragen we bij aan kennisdeling over kwalitatieve examinering en toegepaste psychometrie. Hier vindt u enkele van onze uitgaven.

Onafhankelijk, deskundig en efficiënt

RCEC is een volledig onafhankelijke adviesorganisatie. Wij ontwikkelen geen eigen exameninstrumenten, maar zijn er exclusief om het veld van examinering te ondersteunen. Dit doen we met praktijkgericht onderzoek, data-gedreven innovatie en psychometrische dienstverlening.

Ons multidisciplinaire team bestaat uit toetsdeskundigen, onderzoekers, data-analisten, psychometrisch deskundigen en gecertificeerde auditoren. Wij zetten de juiste mix van expertise in, precies afgestemd op uw vraag en situatie. Waar nodig doen we een beroep op ons internationale netwerk van assessment experts en vakdeskundigen. Deze aanpak ziet u terug in een efficiënte werkwijze, snelle doorlooptijd en eerlijke prijsstelling.

Zes criteria

Ons advieswerk is gebouwd rondom thema’s die zijn gelinkt aan één of meerdere van de zes criteria uit het RCEC beoordelingssysteem. Afzonderlijk geven deze criteria een gedetailleerd beeld van de inhoudelijke, organisatorische en toetstechnische aspecten van de vier stappen van de toetscyclus: constructie, afname, beoordeling en analyse. Gezamenlijk weerspiegelen de zes criteria de algehele kwaliteit van een toets of examen. Zo garanderen wij evidence-based en integraal toestdeskundig advies.

Zes criteria

Inhoudelijke en organisatorische aspecten

Criterium 1. Doel en gebruik
Wat wordt er geëxamineerd en waarom?

Criterium 2. Toets- en examenmateriaal
Zijn de vragen en de procedures gestandaardiseerd?

Criterium 6. Afname en beveiliging
Wat is er gedaan om het examen te beveiligen, heldere instructies te geven en fraude te voorkomen?

 

Toetstechnische aspecten

Criterium 3. Representativiteit
Zijn de vragen en het doel geoperationaliseerd in een toetsmatrijs en is de moeilijkheidsgraad van de vragen gelijk verdeeld?

Criterium 4. Betrouwbaarheid
Geeft het examen dezelfde resultaten als het opnieuw wordt afgenomen onder dezelfde doelgroep?

Criterium 5. Standaardbepaling en normhandhaving
Hoe wordt de cesuur bepaald en onderhouden?

Op elke vraag een passend antwoord

Geen organisatie en geen vraag is hetzelfde. Daarom stemmen we het adviesproces af op uw specifieke situatie. We beginnen met een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin we samen met u een heldere probleemstelling formuleren voor het bevorderen van de kwaliteit van uw examinering. Hierin maken we onderscheid tussen vier centrale doelstellingen voor het advies (het beoordelen, bewijzen, borgen en/of het bewaken van de kwaliteit), die we toepassen op de bijpassende doelgroep(en) (het examenproduct, -proces, de examenprofessional en/of het publiek). Vanuit dit startpunt richten we ons op één, meerdere of alle stappen van de toetscyclus. Zo garanderen wij integraal toetsdeskundig advies.

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie? Bel of mail gerust met uw vraag of vul onderstaand formulier in. Liever direct een afspraak? Neem dan contact op voor een gratis consult, waarin we uw wensen bespreken en bekijken wat de meest passende oplossing is voor uw situatie.

  • RCEC biedt de mogelijkheid voor een vrijblijvend adviesgesprek met onze experts. Vink onderstaand vakje aan als u een afspraak wilt maken, dan nemen wij contact met u op.
  • Heeft u nog vragen of opmerkingen? Vul ze hieronder in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.