beoordelingssysteem

Vraag een exemplaar aan van het RCEC beoordelingssysteem

Het RCEC heeft een beoordelingssysteem ontwikkeld dat geschikt is voor de beoordeling van de kwaliteit van toetsen en examens die in het onderwijs worden gebruikt.

Het gebruik van het RCEC beoordelingssysteem is in eerste plaats bedoeld voor auditoren die door het RCEC gecertificeerd zijn. Zij kunnen aan de hand van dit systeem een verantwoord oordeel geven over de kwaliteit van toetsen en examens.

Daarnaast kan het RCEC beoordelingssysteem gebruikt worden tijdens het construeren van toetsen en examens, waarbij de eisen die in het beoordelingskader aan toetsen en examens gesteld zijn als uitgangspunt worden genomen.

Tot slot kan het RCEC beoordelingssysteem gebruikers van toetsen en examens, zoals docenten, schoolorganisaties en examencommissies, helpen bij het beoordelen en selecteren van toetsen en examens die van goede kwaliteit zijn.

Het RCEC beoordelingssysteem hanteert zes criteria. Deze zes criteria zijn elk door bijbehorende vragen geoperationaliseerd. Deze vragen kunnen als ‘goed’ (score 3), ‘voldoende’ (score 2) en ‘onvoldoende’ (score 1) beoordeeld en gescoord worden. Op basis van de scores op de vragen wordt per criterium een totaal oordeel ‘goed’, ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’ gegeven.

•Criterium 1: Doel en gebruik.

•Criterium 2: Kwaliteit van toets- en examenmateriaal.

•Criterium 3: Representativiteit.

•Criterium 4: Betrouwbaarheid.

•Criterium 5: Standaardbepaling en normhandhaving.

•Criterium 6: Afname en beveiliging.