beoordelingssysteem

Vraag een exemplaar aan van het RCEC beoordelingssysteem

ONTVANG HET RCEC BEOORDELINGSSYSTEEM - AANVRAGEN

RCEC heeft een systeem ontwikkeld voor de beoordeling van de kwaliteit van toetsen en examens. Het gebruik van het RCEC beoordelingssysteem is in eerste plaats bedoeld voor auditoren die door het RCEC gecertificeerd zijn. Met het beoordelingssysteem kunnen zij een verantwoord kwaliteitsoordeel geven. Daarnaast kan het beoordelingssysteem ingezet worden tijdens het construeren van toetsen en examens, waarbij de eisen die in het beoordelingskader gesteld zijn als uitgangspunt worden genomen. Tot slot kan het RCEC beoordelingssysteem gebruikers van toetsen en examens, zoals docenten, schoolorganisaties en examencommissies, helpen bij het selecteren van toetsen en examens die van goede kwaliteit zijn.

Het RCEC beoordelingssysteem hanteert zes criteria. Deze criteria zijn elk door bijbehorende vragen geoperationaliseerd. De vragen kunnen als ‘goed’ (score 3), ‘voldoende’ (score 2) en ‘onvoldoende’ (score 1) beoordeeld en gescoord worden. Op basis van de scores op de vragen wordt per criterium een totaal oordeel ‘goed’, ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’ gegeven. De zes criteria zijn:

·         Criterium 1: Doel en gebruik;

·         Criterium 2: Kwaliteit van toets- en examenmateriaal;

·         Criterium 3: Representativiteit;

·         Criterium 4: Betrouwbaarheid;

·         Criterium 5: Standaardbepaling en normhandhaving;

·         Criterium 6: Afname en beveiliging.