Privacyverklaring

RCEC B.V. hecht veel waarde aan de privacy van haar relaties en heeft betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. In lijn met de Wet op bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk behandeld, beveiligd vastgelegd en alleen gebruikt om de door u aangevraagde diensten goed te kunnen faciliteren. RCEC B.V. verzamelt een zo minimaal mogelijk aantal persoonsgegevens van haar relaties en bewaart deze, voor zover als mogelijk, geanonimiseerd of gepseudonomiseerd.

RCEC B.V. stelt uw persoonlijke gegevens niet beschikbaar aan derden en verkoopt deze gegevens niet. RCEC B.V. kan waar nodig deze gegevens gebruiken voor het verstrekken van aanvullende informatie rondom haar dienstverlening of om u gerelateerde aanbiedingen te doen.

U heeft op ieder moment het recht om RCEC B.V. schriftelijk te verzoeken om (1) te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, (2) minder persoonsgegevens van u te verwerken, (3) al uw persoonsgegevens te verwijderen, (4) persoonsgegevens over uzelf te laten wijzigen, (4) een overzicht op te vragen van de persoonsgegevens welke RCEC B.V. van u heeft, en / of, (5) de persoonsgegevens die RCEC B.V. van u heeft door te (laten) zetten naar een nieuwe / andere dienstverlener indien dit technisch mogelijk is. U heeft eveneens het recht om uw eventuele klachten hieromtrent in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze website maakt gebruik van cookies om bepaalde functionaliteit van webpagina’s te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op uw computer worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals uw bepaalde voorkeuren. Daardoor kan RCEC B.V. u bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. U kunt zelf bepalen hoe er met functionele cookies omgegaan moet worden. U kunt uw browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke website functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

RCEC B.V. gebruikt technieken van Google om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op de RCEC website. Hiermee krijgt RCEC B.V. inzicht hoe relaties deze website bezoeken en gebruiken, waarmee RCEC B.V. in staat is deze verder voor u te optimaliseren. De informatie die RCEC B.V. hiervoor bijhoudt is niet persoonsgebonden.

Voor vragen of opmerkingen over de RCEC privacy verklaring kunt u een bericht sturen aan info@rcec.nl.