Onze publicaties

De resultaten van ons werk documenteren wij zowel in wetenschappelijke publicaties als in adviesrapportages. Zo dragen we bij aan kennisdeling over kwalitatieve examinering en toegepaste psychometrie. Hieronder vindt u enkele van onze uitgaven.

Toetsen op school

Dr. Piet Sanders is auteur van Toetsen op School. Deze boekserie gaat over de ontwikkeling, het gebruik en de kwaliteit van toetsen. Toetsen op School is in samenspraak met opleiders van lerarenopleidingen ontwikkeld en is in de eerste plaats bedoeld voor de studenten van deze opleidingen. Daarnaast kunnen ook professionals uit de praktijk er hun voordeel mee doen.

De serie Toetsen op School bestaat uit een algemene inleiding, aangevuld met uitgaven voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Via onderstaand contactformulier kunt u een e-book van een of meerdere uitgaven van de serie opvragen.

Psychometrics in Practice at RCEC

Bij het ontwikkelen van toetsen en examens speelt psychometrie een belangrijke rol. Met statistische analyses en technieken draagt deze wetenschappelijke discipline bij aan het beoordelen en verbeteren van de kwaliteit van examinering.

Sinds haar oprichting in 2008 draagt RCEC bij aan onderzoek, waarmee een kennisbasis wordt geboden voor examinering en psychometrie. Enkele van deze onderzoeken zijn gebundeld in het e-book Psychometrics in Practice at RCEC. Dit boek is speciaal geschreven voor Dr. Piet Sanders, de grondlegger en eerste directeur van RCEC naar aanleiding van zijn pensionering bij Cito. Vul onderstaand formulier in voor een exemplaar van dit Engelstalige e-book.

Eerste Hulp Bij Toetsen

Om docenten in het voortgezet onderwijs te ondersteunen bij het ontwerpen, afnemen en beoordelen van toetsen, heeft RCEC Eerste Hulp Bij Toetsen ontwikkeld. Dit boekje behandelt belangrijke aspecten over toetskwaliteit en is gebaseerd op de reviewstudie Kwaliteit van Toetsen Binnen Handbereik (RCEC & Cito, 2014). Via onderstaand contactformulier kunt u een exemplaar van dit e-book opvragen.

Theoretical and Practical Advances in Computer-based Educational Measurement

Professor Theo Eggen heeft bijna zijn hele wetenschappelijke carrière gewijd aan het toepassen van psychometrische methoden om praktische problemen bij het onderwijskundig toetsen op te lossen en de kwaliteit van toetsen te verbeteren. In het buitenland is hij waarschijnlijk het meest bekend om zijn bijdragen aan de item-responstheorie (IRT) in het algemeen en aan het computergestuurd adaptief toetsen in het bijzonder. Academici in Nederland weten echter dat zijn werkterrein veel breder is dan dat. In het algemeen is het hoofdthema van zijn werk het verhogen van de kwaliteit van het onderwijskundig toetsen.

Ter gelegenheid van zijn pensionering verscheen ‘Theoretical and Practical Advances in Computer-based Educational Measurement' als onderdeel van de serie Methodology of Educational Measurement and Assessment (MEMA) van uitgeverij Springer. Dit open access boek presenteert een veelheid aan verschillende, maar gerelateerde innovaties in onderwijskundig toetsen en geeft inzicht in de praktische mogelijkheden ervan. Alle auteurs van de 20 hoofdstukken van het boek hebben samengewerkt met professor Eggen, als naaste of verre collega's, als (voormalige) promovendi, of allebei.

Vraag onze publicaties aan

  • Vink hieronder aan welke publicatie(s) u wilt ontvangen.
  • Heeft u nog vragen of opmerkingen? Vul ze hieronder in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.