RCEC beoordelingssysteem voor de kwaliteit van toetsen en examens

RCEC ontwikkelde een uniek systeem voor objectieve en deskundige beoordeling van de kwaliteit van examinering. Het RCEC beoordelingssysteem is wetenschappelijk onderbouwd en draagt bij aan de inhoudelijke, organisatorische en toetstechnische kwaliteit van het examenproces en examenproduct: van constructie en afname tot  beoordeling en analyse.

Het RCEC beoordelingssysteem is in de eerste plaats bedoeld om de kwaliteit van toetsen en examens te laten beoordelen door RCEC gecertificeerde auditoren. Daarnaast kan het beoordelingssysteem betrokkenen bij examinering helpen bij de constructie en verbetering van examenproducten. Bovendien geeft het docenten, schoolorganisaties, examencommissies en andere examengebruikers een handvat bij het selecteren van kwalitatief goede toetsen en examens.

Zes criteria

RCEC onderzoekt de kwaliteit van uw toetsen en examens aan de hand van de zes criteria uit het RCEC beoordelingssysteem. Afzonderlijk geven deze criteria een gedetailleerd beeld van de inhoudelijke, organisatorische en toetstechnische aspecten van de vier stappen van de toetscyclus: constructie, afname, beoordeling en analyse. Gezamenlijk weerspiegelen de zes criteria de algehele kwaliteit van een toets of examen. Zo garanderen wij een integrale en evidence-based kwaliteitsbeoordeling.

 

Inhoudelijke en organisatorische aspecten

Criterium 1. Doel en gebruik
Wat wordt er geëxamineerd en waarom?

Criterium 2. Toets- en examenmateriaal
Zijn de vragen en de procedures gestandaardiseerd?

Criterium 6. Afname en beveiliging
Wat is er gedaan om het examen te beveiligen, heldere instructies te geven en fraude te voorkomen?

 

Toetstechnische aspecten

Criterium 3. Representativiteit
Zijn de vragen en het doel geoperationaliseerd in een toetsmatrijs en is de moeilijkheidsgraad van de vragen gelijk verdeeld?

Criterium 4. Betrouwbaarheid
Geeft het examen dezelfde resultaten als het opnieuw wordt afgenomen onder dezelfde doelgroep?

Criterium 5. Standaardbepaling en normhandhaving
Hoe wordt de cesuur bepaald en onderhouden?

Elk examen een passend beoordelingssysteem

Er bestaan verschillende vormen van toetsen en examens, die elk vragen om een eigen invulling van de zes criteria. Daarom bieden wij drie varianten van ons beoordelingssysteem aan. Zo is er altijd een die past bij uw situatie.

  1. RCEC beoordelingssysteem voor de kwaliteit van papieren en digitale studietoetsen en van (praktijk)examens
  2. RCEC beoordelingssysteem voor de kwaliteit van mondelinge examens
  3. RCEC beoordelingssysteem voor de kwaliteit van simulator examens

Op dit moment worden twee extra varianten van het beoordelingssysteem ontwikkeld. Het RCEC beoordelingssysteem voor de kwaliteit van examenprogramma's en het RCEC beoordelingssysteem voor de kwaliteit van het examenconstructieproces zijn binnenkort beschikbaar.

De verschillende varianten van het RCEC beoordelingssysteem kunt u opvragen via het aanvraagformulier onderaan deze pagina. Zo krijgt u de beschikking over de inhoud en werkwijze van het beoordelingssysteem. Een praktische gids bij de constructie van uw examens.

Voor meer informatie over de theoretische achtergrond van het beoordelingssysteem is ons Engelstalige whitepaper ‘RCEC Review System for the Quality of Examination’ beschikbaar. Deze kunt u eveneens opvragen via het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Vraag het RCEC beoordelingssysteem aan

  • Vink hieronder aan welke versie(s) van het beoordelingssysteem u wilt ontvangen:
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.