Externe kwaliteitsaudits

Het onderwijsveld professionaliseert zich steeds meer en steeds sneller. Zowel binnen het reguliere onderwijs als bij bedrijfsmatige (praktijk)opleiders staat de ontwikkeling van mensen volop in de belangstelling. Nieuwe onderwijsvormen doen hun intrede en het aantal aanbieders op de opleidingsmarkt groeit. Mede hierdoor is er een groot aanbod aan toets- en examenprogramma's, die resulteren in een breed scala aan diploma's en certificaten.

Maar wat is de waarde van al deze diploma's? Hoe onderscheidt u zich van andere examenaanbieders? Hoe weet u zeker dat uw organisatie hoogwaardige examinering aanbiedt en hoe laat u dat zien aan uw klanten? RCEC onderzoekt de kwaliteit van examinering en waardeert gedegen examenprogramma's, producten en processen met het officiële RCEC keurmerk. Onze externe kwaliteitsaudits geven inzicht in uw toetsen en examens. Zo ontdekt u eventuele mogelijkheden tot verbetering en kunt u, na een positieve beoordeling, met ons keurmerk objectief aantonen dat uw toetsen en examens aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen.

Zij gingen u voor

RCEC is betrokken bij de audit van grote Nederlandse examenstelsels, zowel binnen het reguliere onderwijs ressorterend onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, als voor het niet reguliere onderwijs, zoals de door de ministeries ingestelde zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s).

Het RCEC beoordelingssysteem voor de kwaliteit van toetsen en examens

RCEC ontwikkelde een uniek systeem voor objectieve en deskundige beoordeling van de kwaliteit van examinering. Het RCEC beoordelingssysteem is wetenschappelijk onderbouwd en draagt bij aan de inhoudelijke, organisatorische en toetstechnische kwaliteit van het examenproces en examenproduct: van constructie en afname tot  beoordeling en analyse.

Het RCEC beoordelingssysteem is in de eerste plaats bedoeld om de kwaliteit van toetsen en examens te laten beoordelen door RCEC gecertificeerde auditoren. Daarnaast kan het beoordelingssysteem betrokkenen bij examinering helpen bij de constructie en verbetering van examenproducten. Bovendien geeft het docenten, schoolorganisaties, examencommissies en andere examengebruikers een handvat bij het selecteren van kwalitatief goede toetsen en examens.

Elk examen een passend beoordelingssysteem

Er bestaan verschillende vormen van toetsen en examens, die elk vragen om een eigen specifieke beoordeling. Daarom bieden wij drie varianten van ons beoordelingssysteem aan. Zo is er altijd een die past bij uw situatie.

  1. RCEC beoordelingssysteem voor de kwaliteit van papieren en digitale studietoetsen en van (praktijk)examens
  2. RCEC beoordelingssysteem voor de kwaliteit van mondelinge examens
  3. RCEC beoordelingssysteem voor de kwaliteit van simulator examens

Op dit moment worden twee extra varianten van het beoordelingssysteem ontwikkeld. Het RCEC beoordelingssysteem voor de kwaliteit van examenprogramma's en het RCEC beoordelingssysteem voor de kwaliteit van het examenconstructieproces zijn binnenkort beschikbaar.

De verschillende varianten van het RCEC beoordelingssysteem kunt hier opvragen. Zo krijgt u de beschikking over de inhoud en werkwijze van het beoordelingssysteem. Een praktische gids bij de constructie van uw examens.

Een professioneel auditproces op maat

Nadat u klaar bent met de constructie van een toets of examen, beoordelen en borgen wij graag de kwaliteit van uw werk. RCEC beschikt over een netwerk van gecertificeerde auditoren met kennis van zaken. Zij werken zorgvuldig aan een objectieve beoordeling van uw toets(programma). Het auditproces bestaat uit vijf fases, die per auditopdracht op maat en in de best passende volgorde worden uitgevoerd.

Auditproces

Fase 1. Verzamelen en ordenen van informatie en documentatie
De audit begint met een gezamenlijke kick-off om kennis te maken en de verschillende stappen toe te lichten. Daarna wordt voor elk van de zes RCEC criteria de bijbehorende informatie geïnventariseerd en documentatie verzameld en geordend in een werkdocument.

Fase 2. Adviesaudit
Aan de hand van uw toetspakket en het ingevulde werkdocument voeren wij een adviesaudit uit waarmee we de huidige kwaliteit van het examen in beeld brengen. De bevindingen vullen we waar nodig aan met praktische verbeteradviezen.

We zijn ons ervan bewust dat we tijdens ons advieswerk een onpartijdige positie in dienen te nemen om eventuele belangenverstrengeling te voorkomen. Daarom kunnen we wel verbeterpunten noemen, maar geen advies geven over de specifieke invulling van deze maatregelen om de mogelijkheid voor een formele audit in fase 4 open te houden.

Fase 3. Doorvoeren van verbeteradviezen
Na de adviesaudit krijgt u de gelegenheid om de eventuele verbeteringen door te voeren. Dit wordt wederom gerapporteerd in het werkdocument.

Fase 4. Formele audit
Na oplevering van het definitieve werkdocument start de formele audit. In de formele audit geven twee gecertificeerde auditoren, die niet bij het advies of de dataverzameling betrokken waren, onafhankelijk van elkaar een kwaliteitsoordeel over elk criterium. Dit wordt aangevuld met een definitief eindoordeel van de RCEC certificeringsraad. Toetsen en examens die tijdens de formele audit op alle zes beoordelingscriteria minimaal voldoende scoren, worden gewaardeerd met het RCEC keurmerk. Het keurmerk is maximaal drie jaar geldig, mits de opzet van de toets of het examen niet verandert.

Op verzoek wordt een samenvatting van de adviezen en de eindbeoordeling opgenomen in het openbare RCEC register van positief beoordeelde examens. Zo kunt u de kwaliteit van uw toetsen en examens aantonen aan geïnteresseerde derden.

Fase 5. Controleaudit
Na toekenning van het keurmerk kunnen er door RCEC in overleg periodiek controleaudits worden uitgevoerd. Indien er tijdens een controleaudit afwijkingen worden vastgesteld, dienen deze binnen een gezamenlijk afgesproken periode aantoonbaar te worden opgelost. Wanneer u hier niet aan kunt voldoen, kan dit tot gevolg hebben dat RCEC het keurmerk (tijdelijk) intrekt. Drie jaar na afgifte van het keurmerk voeren we een uitgebreider onderzoek uit, waarna het certificaat wederom voor een periode van maximaal drie jaar kan worden toegekend.

Het register van positief beoordeelde examens

Positief beoordeelde examens worden, na toestemming van de opdrachtgever, opgenomen in ons openbare examenregister. Hierin staat een samenvatting van de adviezen van onze auditoren en het eindoordeel van de certificeringsraad. Zo kunt u als examenaanbieder laten zien dat uw producten aan de hoogste normen voldoen en krijgen examengebruikers meer inzicht in de kwaliteit van toetsen en examens.

Op dit moment werken we hard aan de ontwikkeling van het examenregister. Zoekt u informatie over specifieke kwalitatieve examens, neem dan contact op voor een persoonlijk advies.

Neem contact met ons op

  • RCEC biedt de mogelijkheid voor een vrijblijvend adviesgesprek met onze experts. Vink onderstaand vakje aan als u een afspraak wilt maken, dan nemen wij contact met u op.
  • Heeft u nog vragen of opmerkingen? Vul ze hieronder in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.