Het expertisecentrum voor de kwaliteit van examinering

Van een examen, toets of assessment hangt veel af. De uitkomst bepaalt of een kandidaat door mag naar de volgende ronde, is geslaagd voor een opleiding of in aanmerking komt voor die nieuwe functie. Omdat examinering de basis vormt voor belangrijke beslissingen, is het essentieel dat dit op de juiste manier gebeurt.

RCEC zet zich in voor gedegen examinering. Als auditorganisatie onderzoeken en borgen we de kwaliteit van toetsen en examens. Met onze audits geven wij opleiders en examenaanbieders inzicht in de deugdelijkheid en verbeterpunten van hun examinering. Positief beoordeelde examenprogramma's, producten en processen krijgen het officiële RCEC keurmerk toegekend. Dit keurmerk is het onafhankelijke bewijs dat examinering voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Vanuit onze adviesorganisatie en academie dragen we bij aan kwaliteitsbevordering door het delen en vergroten van kennis. Wij voorzien instanties en professionals in het reguliere onderwijs en het niet-bekostigd onderwijs van maatwerk advies en training op het gebied van examinering.

Geschiedenis

RCEC begon in 2008 als een samenwerking tussen Stichting Cito en de vakgroep Onderzoeksmethodologie, Meetmethoden en Data-analyse van de Universiteit Twente. Hierdoor hebben we een stevig theoretisch fundament en een groot netwerk van gecertificeerde auditoren, data-analisten en onderzoekers van diverse vakgroepen en universiteiten. Naast deze wetenschappelijke basis weten we ook hoe het werkt in de praktijk en passen onze expertise toe op de individuele situaties van onze klanten.

Begin 2018 traden Cito en de Universiteit Twente terug als eigenaar en bestuurder, en maakte RCEC de stap naar zelfstandigheid. Nu bedienen we het veld als onafhankelijk wetenschappelijk en internationaal expertisecentrum.

Internationaal wetenschappelijk netwerk

Wij zijn onderdeel van een groot internationaal wetenschappelijk netwerk van assessment experts. Ons multidisciplinaire team bestaat uit toetsdeskundigen, onderzoekers, data-analisten, psychometrisch deskundigen en gecertificeerde auditoren.

Ideëel gedreven, zakelijk georganiseerd

Recht doen aan beslissingen door, over en voor talent. Dat vinden wij belangrijk. Daarom zetten we ons in voor zorgvuldige examinering. Daarbij zijn we zakelijk georganiseerd en werken we conform de hoogste standaarden. Zo garanderen we kwaliteit.

Grondige werkwijze, persoonlijke benadering

Wij verbinden theorie en praktijk door de meest recente en innovatieve inzichten uit de wetenschap toe te snijden op uw specifieke situatie.

Vermenigvuldigen door te delen

De samenwerking met u als klant en ons netwerk van deskundigen leidt voortdurend tot nieuwe inzichten. Inzichten die we graag delen en waarmee we van betekenis willen zijn, ook voor wie de mogelijkheden tot ontplooiing minder vanzelfsprekend zijn.

Ons team

RCEC wordt gevormd door een multidisciplinair team van toetsdeskundigen, onderzoekers, data-analisten en psychometrisch deskundigen. We werken samen met onze geassocieerde onderzoekers, gecertificeerde auditoren en alumni. Hierdoor zijn we adaptief en hebben we de expertise om elke opdracht op maat uit te voeren.

De kwaliteit van ons werk laten wij intern beoordelen door de RCEC Certificeringsraad, die wordt gevormd door onafhankelijke hoogleraren op het gebied van onderwijskundig toetsen. Daarnaast heeft RCEC een eigen Raad van Inspiratie. De leden fungeren als een klankbord en borgen dat de RCEC professionals deskundig en dienstverlenend zijn én blijven.