CBR & RCEC spreken gezamenlijk op het NVE examencongres 2020

De Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) heeft als doel de kwaliteit van de examenpraktijk in Nederland te bevorderen. De NVE doet dit door normen en gedragscodes voor het examineren te ontwikkelen, de vakbekwaamheid en deskundigheid in de examenpraktijk te stimuleren en er te zijn als netwerkorganisatie en informatiebron.

Volgens goed gebruik wordt op donderdag 5 maart 2020 weer het Examencongres georganiseerd. Dit jaar alweer voor de dertiende keer. De locatie is wederom het mooie Kasteel de Schaffelaar in Barneveld.

Tijdens het Examencongres verzorgen Emy van den Broek (CBR Rijvaardigheid), Marieke de Bruijn (CBR CCV), Arnold Brouwer (RCEC) samen een presentatie, getiteld: Het wetenschappelijk beoordelen van praktijkexamens.

Het toepassen van een kwaliteitsbeoordelingsmodel op praktijkexamens is vrij uniek. Heb je altijd al willen weten hoe de kwaliteit op praktijkexamens wetenschappelijk beoordeeld kan worden? Je krijgt tijdens het examencongres een kijkje in de keuken hoe één van de grootste examenbureaus van Nederland, het CBR, dit in samenwerking met auditorganisatie RCEC toepast.

Tijdens de presentatie wordt aandacht besteed hoe een organisatie op een wetenschappelijk verantwoorde manier de kwaliteit van (praktijk)examens kan beoordelen. Ook krijg je te zien hoe er wordt omgegaan met kwaliteitsbeleid. Ervaringen, inzichten en resultaten van de audits worden gedeeld.

Ook krijg je tips om zelf aan de slag te gaan met de implementatie van het RCEC beoordelingssysteem en auditproces in de eigen organisatie.

We ontmoeten je graag op 5 maart a.s. in Barneveld.

Voor meer informatie over het Examencongres 2020: https://www.nvexamens.nl/inhoud-programma/