CBR & RCEC workshop op het NVE examencongres 2020

Tijdens het NVE examencongres 2020 verzorgden Emy van den Broek (CBR), Marieke de Bruijn (CBR) en Arnold Brouwer (RCEC) samen een presentatie, getiteld: De CBR praktijkexamens en het RCEC beoordelingssysteem.

In de prachtige Van Essen salon van Kasteel de Schaffelaar in Barneveld werd uiteengezet hoe CBR en RCEC samenwerken aan het borgen en bevorderen van de examenkwaliteit. Na een korte inleiding over het RCEC beoordelingssysteem kwam CBR aan bod. Samen met het publiek werd er uitgebreid stilgestaan bij de audit van het auto praktijkexamen.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag en bedanken de NVE voor het perfect georganiseerde congres!