Onderzoek naar kwaliteit centrale examens in opdracht van het CvTE

In 2020 heeft RCEC twee onderzoeken voor het College voor Toetsen en Examens (CvTE) uitgevoerd.  Het CvTE waarborgt namens de overheid de kwaliteit van centrale examens én stelt scholen in staat om de afname van deze examens goed te laten verlopen. Vanuit deze verantwoordelijkheid en zorgplicht heeft het CvTE RCEC gevraagd onderzoek te doen naar de kwaliteit van:

  • het centraal examen mbo Nederlandse taal 3F uit 2018-2019
  • twee beroepsgerichte centrale examens voortgezet onderwijs uit 2019

Centraal examen mbo Nederlandse taal 3F 2018-2019

In deze eerste opdracht onderzocht RCEC of de procedures die het CvTE en Cito bij de ontwikkeling van de centrale examens mbo hanteren, leiden tot examenproducten die voldoen aan (inter)nationale kwaliteitsstandaarden. Beoordeeld zijn de inhoudsvaliditeit, betrouwbaarheid en normering. De inhoudsvaliditeit werd beoordeeld met vier aspecten: domein definitie, domein representatie, domein relevantie en de procedure van toetsconstructie.

De conclusie luidt dat de procedures leiden tot examenproducten die voldoen aan de eisen van nationale en internationale richtlijnen. Ook voldoen de vier onderzochte varianten van het examen aan de criteria voor betrouwbaarheid zoals gesteld in het RCEC beoordelingssysteem voor de kwaliteit van studietoetsen en praktijkexamens (Sanders et al., 2018).

Twee beroepsgerichte centrale examens voortgezet onderwijs 2019

In de tweede opdracht onderzocht RCEC of de procedures die het CvTE en Cito bij de borging van de inhoudsvaliditeit van de beroepsgerichte centrale examens vo hanteren, voldoen aan (inter)nationale kwaliteitsstandaarden. In dit onderzoek werden de twee beroepsgerichte examens vo: ‘Produceren, Installeren en Energie (PIE) vmbo KB 2019’ en ‘Dienstverlening en Producten (D&P) vmbo GL 2019’ onderzocht.

Beoordeeld zijn de vier eerder genoemde aspecten van inhoudsvaliditeit. Hieraan werd een vijfde aspect authenticiteit toegevoegd, specifiek voor beroepsgerichte examens. De conclusie luidt dat de procedures voor het realiseren van de inhoudsvaliditeit voor beide examens voldoen aan de eisen van de nationale en internationale richtlijnen.

De onderzoeksrapporten vindt u hier:

Onderzoek naar de inhoudsvaliditeit, betrouwbaarheid en normering centraal examen mbo 2018-2019

Onderzoek naar de inhoudsvaliditeit beroepsgerichte centrale examens voortgezet onderwijs 2019