Onderzoek naar ongewenste voorspelbaarheid in afbeeldingen van de theorie-examens van het CBR

RCEC heeft opnieuw de voorspelbaarheid in de vragenbanken van de theorie-examens voor auto, motor en bromfiets onderzocht. Dit keer zijn in het onderzoek de kenmerken van duizenden afbeeldingen geanalyseerd.

Geen ongewenste voorspelbaarheden

Het doel van dit onderzoek was om ongewenste voorspelbaarheden in de afbeeldingskenmerken op te sporen, zoals weggebruikers, kleuren en weginrichting. Uit het onderzoek kunnen we concluderen dat deze niet in de theorie-examens voor de auto, motor en bromfiets voorkomen. Het onderzoek geeft geen aanleiding tot maatregelen voor het CBR. Wel heeft RCEC geadviseerd om de vragen uit te breiden in verschillende vraagvormen. Dit advies wordt door het CBR opgevolgd. Daarnaast blijft het CBR de volgorde van antwoorden tijdens het examen op willekeurige volgorde zetten zodat dit niet tot ongewenste voorspelbaarheid leidt. Kandidaten zullen daardoor geen ongewenste voorspelbaarheden tegenkomen in de afbeeldingen bij het maken van een theorie-examen. Uit het onderzoek van RCEC komt naar voren dat op basis van alleen voorspelbaarheden in de afbeeldingen de theorie-examens niet zonder kennis en inzicht met een voldoende resultaat zijn af te leggen.

Vervolgonderzoek naar tekst

RCEC gaat ook onderzoek doen naar ongewenste voorspelbaarheid in de teksten van de vragen. Dit onderzoek wordt naar verwachting in het najaar van 2023 uitgevoerd.

Voor meer informatie, zie het nieuwsbericht op de website van het CBR.