RCEC certificaat voor het CBR autopraktijkexamen is verlengd

’s Lands oudste en grootste examen, het praktijkexamen voor de auto van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), voldoet wederom aan de zes criteria van het RCEC Beoordelingssysteem voor de Kwaliteit van Examinering. In 2020 ontving het CBR hiervoor het initiële RCEC certificaat, dat geldig was tot 1 januari 2023.

RCEC heeft het examen opnieuw op de inhoudelijke, organisatorische en toetstechnische aspecten beoordeeld. Hieruit volgt dat het examen op alle aspecten voldoende tot goed scoort. Daarmee is het RCEC certificaat met een periode van drie jaren verlengd. De uitreiking van het certificaat vond op 3 april 2023 plaats op de CBR examenlocatie in Arnhem.

CBR hecht grote waarde aan de kwaliteit van zijn examenproducten. Hiervoor werkt CBR onder meer aan uniforme examens, een zo objectief mogelijke beoordeling en continue analyse van examens. Jan Jurgen Huizing, directeur bedrijfsvoering, ontving het nieuwe certificaat uit handen van Dr. Arnold Brouwer, directeur RCEC.

Jan Jurgen Huizing: “Onze klanten zijn kritisch op het oordeel van onze examinatoren. Dat zijn we zelf ook, want de kwaliteit van het praktijkexamen moet altijd van hoog niveau zijn ongeacht waar en door wie het wordt afgenomen. Sinds 2019 laten we het praktijkexamen-B toetsen door het onafhankelijke expertisecentrum RCEC, dat gespecialiseerd is in het toetsen van examens. We zijn er trots op dat we onze klanten kunnen vertellen dat ook dit keer het oordeel voldoende tot goed wordt gegeven voor ons praktijkexamen-B. Een bevestiging van onze inzet op kwaliteit.”

Het praktijkexamen voor de auto wordt opnieuw beoordeeld met een tussentijdse audit in april-juni 2024. De formele audit en met goed gevolg certificering zal dan eind 2025 zijn.

Lees hier het nieuwsbericht op de website van het CBR.