RCEC in gesprek met het landelijk dagblad Trouw over de eindtoetsen primair onderwijs 2022

Volgend op de publicatie van de Staat van het Onderwijs 2022 van de Onderwijsinspectie en in de week waarin de eindtoetsen primair onderwijs 2022 worden afgenomen, werd Arnold Brouwer geïnterviewd door de Redactie Onderwijs & Opvoeding van het landelijk dagblad Trouw. In het interview werd stilgestaan bij het onderzoek dat RCEC onlangs deed in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In dat onderzoek evalueerde RCEC de normeringsmethoden voor de jaren 2022 en 2023.

Klik hier voor de online versie van het artikel in Trouw.