RCEC start samenwerking met het National Center for Education Research and Evaluation, Taldau, in Kazachstan

The National Center for Education Research and Evaluation, Taldau, vernoemd naar de bekende Kazachse intellectueel Akhmet Baitursynuly, heeft opdracht ontvangen van het Ministerie van Onderwijs van de Republiek Kazachstan. De opdracht houdt in dat Taldau verantwoordelijk is voor het moderniseren van het landelijk leerlingvolgsysteem in de komende twee jaar.

Dit initiatief heet “National Monitoring System of Learning Achievements” (MSLA). Het doel van MSLA is het evalueren van de lees-, wiskunde- en wetenschapsvaardigheden van leerlingen aan het einde van het basisonderwijs (graad 4) en de onderbouw van het voortgezet onderwijs (graad 9). MSLA is gebaseerd op het competentiegericht nationaal curriculum, genaamd “State Compulsory Standard of Primary and Basic Secondary Education”.

RCEC is gevraagd om onafhankelijk toe te zien op de tussentijdse resultaten van de verschillende fasen die in de routekaart van het project zijn beschreven. Door middel van een op maat gemaakt auditprogramma voorziet RCEC Taldau van kwaliteitsnormen die de systematische ontwikkeling van een betrouwbaar, valide en eerlijk MSLA-instrument zullen vergemakkelijken. De samenwerking is gericht op het creëren van een betrouwbaar digitaal leerlingvolgsysteem, dat naar verwachting door ongeveer 7000 scholen in Kazachstan zal worden gebruikt.

De eerste stappen van de samenwerking werden gezet op 22 augustus, toen Arnold Brouwer een trainingssessie over de kwaliteitsnormen van RCEC gaf voor het Taldau projectteam in Astana. De sessie bevorderde een constructieve dialoog en een gedetailleerde planning van de eerste fasen van het projectdraaiboek. De samenwerking zal de komende tijd worden voortgezet.

Vervolgens hield Arnold Brouwer een keynote speech op het jaarlijkse augustus congres van het Ministerie van Onderwijs. Dit congres is gericht op docenten en professionals die zich inzetten voor het behoud van onderwijskwaliteit. Het congres werd gehouden in Taraz, een van de oude steden van Kazachstan met een historische betekenis die teruggaat tot het tijdperk van de Zijderoute.

 

We bedanken Taldau voor hun gastvrijheid en de mogelijkheid om bij te dragen aan het recht doen aan beslissingen over de talenten van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs in Kazachstan. We kijken uit naar het vervolg van onze samenwerking.