RCEC verzorgt een workshop en co-presentatie tijdens de IAEA conferentie in Mexico-Stad

Van 2 tot 7 oktober a.s. vindt de 47ste editie van de International Association for Educational Assessment (IAEA) jaarconferentie plaats.

Dit jaar wordt de conferentie georganiseerd door de Anáhuac Universiteit in Mexico-Stad. Met het centrale thema: “Contributions of Assessment to Quality Education” draagt de conferentie gericht bij aan het helpen verwezenlijken van Sustainable Development Goal (of Duurzaam Ontwikkelingsdoel) no. 4 van de Verenigde Naties: “Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen.

De IAEA is een wereldwijd platform voor professionals die betrokken zijn bij alle vormen van onderwijskundig toetsen binnen lagere of middelbare scholen, hogescholen of op de werkplek. Examenorganisaties, universitaire vakgroepen, onderzoeksorganisaties en overheidsinstellingen uit meer dan 50 landen op alle continenten zijn lid van de IAEA. De IAEA heeft als centrale doel het ondersteunen van instellingen bij de ontwikkeling en juiste toepassing van onderwijskundig toetsen om zo de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De IAEA is van mening dat internationale samenwerking met behoud van de eigen culturele autonomie de beste manier is om vooruitgang in ons vakgebied te bevorderen. RCEC ondersteunt deze missie van harte en is dan ook trots en actief Affiliate Institutional Member van de IAEA.

Voor de 47ste editie van de IAEA conferentie is RCEC wederom door de conferentie-commissie geselecteerd om een pre-conference workshop te verzorgen. Daarmee is dit een eervol vervolg op onze eerdere bijdrage in 2019 in Baku, Azerbeidzjan.

Op zondagmiddag 2 oktober verzorgt Arnold Brouwer deze workshop van 2,5 uur, getiteld: “‘Performing a Test and Item Analysis of Exam Results Using the Open-source Statistical Software R.” De workshop start met een korte inleiding over de Klassieke Toets Theorie en de Toets- en Item Analyse. Vervolgens gaan de deelnemers aan de slag met het analyseren van dichotoom en polytoom gescoorde examenopgaven en met het interpreteren van de analyseresultaten. Daarvoor maken de deelnemers gebruik van een door RCEC ontwikkelde applicatie in de open source software R.

Later in de week verzorgen RCEC en het State Examination Center of Azerbaijan (SEC) een co-presentatie over de audit die RCEC voor SEC mocht uitvoeren in het jaar 2021. De co-presentatie is getiteld: “Assuring the Quality of Examination Organisations. A Case Study about the RCEC Audit of the State Examination Center of the Republic of Azerbaijan.” Vali Huseyn, Hoofd Strategische Samenwerkingsverbanden SEC plus IAEA bestuurslid en Arnold Brouwer, Directeur RCEC, zullen illustreren hoe de RCEC audit van de SEC examenorganisatie er uitzag, hoe deze werd voorbereid en hoe deze gezamenlijk werd uitgevoerd. Specifieke aandacht wordt besteed aan de aanbevelingen die uit de audit naar voren zijn gekomen en wijze waarop SEC hier mee aan de slag is gegaan.

Wij zien uit naar de conferentie, het weerzien van de vakgenoten en het uitwisselen van ervaringen en suggesties met de deelnemers, afkomstig uit 50 verschillende landen.

Klik hier voor meer informatie over de IAEA2022 conferentie in Mexico-Stad.