RCEC verzorgt training Competency-Based Assessment voor het Uganda National Examinations Board

Van 19 tot 26 juni verzorgde Arnold Brouwer namens RCEC een training Competency-Based Assessment voor zo’n 40 toets ontwikkelaars van het Uganda National Examinations Board (UNEB) in Kampala, Uganda.

UNEB is een overheidsorganisatie die is opgericht bij een wet van het parlement. Zij is de landelijke beoordelingsinstantie en ressorteert onder het ministerie van Onderwijs en Sport. UNEB heeft onder andere als taak om nationale examens af te nemen in het primair en voortgezet onderwijs en om certificaten uit te reiken aan de geslaagde studenten.

In het jaar 2020 heeft het ministerie van Onderwijs en Sport een compleet nieuw competentiegericht curriculum voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs ingevoerd. De onderbouw betreft het zogenaamde O-level en bestaat uit de niveaus Senior 1 tot Senior 4, vergelijkbaar met de onderbouw van het voortgezet onderwijs in Nederland. Tijdens deze vier jaren worden de studenten individueel en nauwgezet gevolgd met behulp van formatief toetsen en feedback. De focus ligt daarbij op het ontwikkelen van competenties en vaardigheden.

Rond medio 2024 zal de eerste groep studenten dit nieuwe vierjarige programma hebben afgerond. Op dat moment doen al deze studenten, met een leeftijd zo rond de 15 jaar, een summatieve eindtoets. Dit examen zal de centrale competenties uit de zeven verplichte vakken en uit een combinatie van 2 van de 29 verschillende keuzevakken toetsen volgens de principes van Scenario-based Assessment. Het resultaat op de eindtoets is mede bepalend voor het vervolgonderwijs waar de student voor in aanmerking komt. Na het O-level vervolgt de student zijn of haar opleiding in één van de twee vervolgrichtingen. De student kan in aanmerking komen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (het Advanced level), dit ter voorbereiding op hoger onderwijs. Of de student vervolgt zijn of haar opleiding met een beroepsopleiding, die aansluit bij de persoonlijke keuzevakken die de student volgde in de onderbouw (O-level). Met het nieuwe competentiegerichte curriculum, de formatieve feedbackcyclus en de bijbehorende eindtoets, wordt de nieuwe generatie studenten beter voorbereid op de vaardigheden van de 21e eeuw. Daarbij ontwikkelt de student in het O-level praktische competenties waarmee hij of zij wordt voorbereid op de bij hem of haar best passende toekomstige studie- of werkomgeving.

Ter ondersteuning van het ontwikkelen van deze nieuwe summatieve eindtoets, heeft UNEB aan RCEC gevraagd om een maatwerk training in Competency-Based Assessment te verzorgen voor haar toets ontwikkelaars. Naast het introduceren van de theorie is in de training met behulp van groepsopdrachten veel tijd besteed aan het direct toepassen van deze theorie in de praktijk. Elke opdracht werd met veel enthousiasme door de groepen gepresenteerd, waarna er tijd was voor vragen en discussie. Dit resulteerde in een interessant en interactief programma. De training werd afgesloten met de feestelijke uitreiking van de RCEC certificaten in de officiële vergaderruimte van de Raad van Bestuur op het hoofdkantoor van UNEB.

Samen hebben we deze week mooie en grote stappen gezet en hebben we van elkaar geleerd. Met deze training is een stevige basis gelegd, waarop de toets ontwikkelaars voort kunnen bouwen. We spraken af dat RCEC ook na afronding van deze training betrokken zal blijven bij de verdere ontwikkeling van deze belangrijke eindtoets.

Wij danken UNEB voor het vertrouwen, de gastvrijheid, de vriendschap en voor de kans om kennis te kunnen maken met de Parel van Afrika en met de Afrikaanse context van examineren in het voortgezet onderwijs. Wij zien uit naar het vervolg van onze samenwerking.