RCEC zelfstandig verder

Het zelfstandig, onafhankelijk expertisecentrum voor het borgen en bevorderen van de kwaliteit van examinering: dat is RCEC vanaf 1 januari 2018. Tien jaar na de start van het samenwerkingsverband tussen Stichting Cito en Universiteit Twente, is deze stap een logisch gevolg van de groeiende rol van RCEC als expert en auditor, en de toenemende vraag naar onafhankelijkheid vanuit het veld. Stichting Cito en Universiteit Twente treden terug als eigenaar en bestuurder en richten zich voortaan uitsluitend op het uitvoeren van onderzoek. RCEC is en blijft een wetenschappelijke, internationaal opererende instelling. De samenwerking tussen de drie partijen krijgt hiermee een nieuw gezicht.

Stichting Cito enerzijds en de vakgroep Onderzoeksmethodologie, Meetmethoden en Data-analyse van de Universiteit Twente anderzijds, begonnen in 2008 een samenwerking die gericht was op de kwaliteit van examinering en certificering, onder de naam Research Center voor Examinering en Certificering. Dit initiatief stond op deze gebieden aanvankelijk ten dienste van promotieonderzoek en regulier onderwijs (HBO/WO). Vanwege de grote specialistische kennis en ervaring, kreeg RCEC in de loop van de tijd echter steeds meer de rol van onafhankelijk expert en auditor. Deze ontwikkeling is de aanleiding geweest voor een heroriëntatie ten aanzien van de werkzaamheden.

Wie gaat wat doen?

RCEC biedt voor de gehele toetscyclus van constructie, afname, beoordeling en analyse drie diensten aan: certificering, consultancy en opleiding. RCEC richt zich daarbij op het examenproces, het examenproduct en de examenprofessional. Het RCEC-keurmerk maakt duidelijk dat een examen op alle onderdelen aan de hoogste kwaliteitsnorm voldoet. Het gehele onderwijsveld beschikt met het nieuwe RCEC over een onafhankelijk expertisecentrum, waar men terecht kan voor audits, advies en opleiding.

De samenwerking Cito/UT-BMS blijft zich expliciet richten op gezamenlijk onderzoek op basis van de meerjarenbeleidsplannen van Stichting Cito en de faculteit BMS van de Universiteit Twente. Daarnaast biedt zij onderwijs aan de Researchmaster Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences (MSBBSS) en aan de Master Toetsdeskundigheid bij Fontys Hogeschool.

Uniek in Nederland

RCEC is in deze nieuwe opzet de enige speler in Nederland die deze rol over de hele breedte van het veld oppakt en zich niet richt op een bepaald type onderwijs. De instelling werkt blijvend vanuit wetenschappelijke basis en koppelt tien jaar ervaring aan een netwerk van de beste experts in het veld. Nadere berichten over start en werkzaamheden van RCEC worden via een nieuwsbrief verspreid onder de doelgroep.