The State Examination Center of the Republic of Azerbaijan ontvangt het RCEC keurmerk

De afgelopen periode voerde RCEC een institutionele procesaudit uit voor The State Examination Center (SEC) of the Republic of Azerbaijan. Het doel van deze audit van de examenorganisatie was het beoordelen én het verbeteren van de kwaliteit en de efficiency van de processen achter de door het SEC geconstrueerde en afgenomen examens. Dit volgens de internationale kwaliteitsnormen voor onderwijskundig toetsen, zoals geoperationaliseerd door RCEC. Het is het vermelden waard dat het SEC de audit met succes heeft doorlopen. Hiermee is SEC de eerste examenorganisatie van de post-Sovjetstaten, die het kwaliteitscertificaat in ontvangst mag nemen.

SEC is een zelfstandig bestuursorgaan. Het is opgericht bij een decreet, dat op 11 april 2016 door de president van de Republiek Azerbeidzjan is ondertekend. Het SEC is verantwoordelijk voor de eindbeoordeling van leerlingen in het secundair onderwijs en de bachelor en master niveaus aan universiteiten én aan de Nationale Academie van Wetenschappen van Azerbeidzjan. Tevens organiseert het SEC toelatingsexamens voor instellingen voor middelbaar beroeps-  en hoger onderwijs en de opleidingen tot residentie (medische opleiding).

Naast haar verantwoordelijkheden in het onderwijs, neemt het SEC op contractbasis examens af voor staatsagentschappen, rechtspersonen en individuen. Dit laatste met het oog op de werving van overheidspersoneel. Het administreert examens voor toelating tot de ambtenarij en voor de periodieke certificering ervan. Tot slot speelt het SEC een belangrijke rol bij de totstandkoming van het overheidsbeleid inzake haar ambtenaren.

Met het behalen van het keurmerk bewijst het SEC dat haar processen voor het construeren, afnemen, beoordelen en analyseren van examens voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden voor onderwijskundig toetsen.

Voor meer informatie: http://dim.gov.az/en/news/7175/

Voor het interview met de heer Vali Huseyn, Manager afdeling Strategische Ontwikkeling van het State Examination Center of the Republic of Azerbaijan: https://youtu.be/-XoMMIjNXhA (vanaf 10:40 wordt het RCEC-certificaat gepresenteerd).