Vervolgonderzoek naar ongewenste voorspelbaarheid in de theorie-examens van het CBR

Het eerder door RCEC uitgevoerde onderzoek naar voorspelbaarheid in de vragenbanken van de theorie-examens voor auto, motor en bromfiets van het CBR heeft een vervolg gekregen. Dit keer heeft RCEC in het onderzoek de teksten van duizenden vragen geanalyseerd.

Geen voldoende resultaat zonder kennis en inzicht

Het doel van dit onderzoek was om ongewenste voorspelbaarheden in de vragen op te sporen. Er is sprake van ongewenste voorspelbaarheid als kandidaten in staat zijn om het juiste antwoord te voorspellen zonder de vraag te begrijpen. Uit het onderzoek blijkt dat bij enkele tekstkenmerken ongewenste voorspelbaarheid kan ontstaan. Deze bevindingen zijn echter niet allemaal betekenisvol en praktisch. De aanbeveling van RCEC om bepaalde vragen aan te passen en vragen bij te maken wordt door het CBR opgevolgd.

De uitkomsten zeggen niets over het examen zelf, omdat kandidaten bij het examen slechts een selectie van opgaven krijgen voorgelegd. Veel voorspelbaarheden zullen kandidaten niet tegenkomen bij het maken van een theorie-examen en op basis van enkele voorspelbaarheden zijn de theorie-examens onmogelijk zonder kennis, met een voldoende resultaat, af te leggen. Met deze conclusie en resultaten is het CBR heel tevreden.

Voor meer informatie, zie het nieuwsbericht op de website van het CBR.