Auto praktijkexamen CBR krijgt kwaliteitskeurmerk RCEC

‘Moeilijkheidsgraad examen is passend voor doelgroep’

Het CBR praktijkexamen voor de auto heeft een belangrijke erkenning gekregen. Het examen voldoet aan alle normen van RCEC, het onafhankelijke onderzoeksinstituut dat de kwaliteit van studietoetsen en examens in Nederland beoordeelt.

RCEC deed op verzoek van CBR onderzoek naar de kwaliteit van de praktijkexamens voor de auto. Naast toetstechnische aspecten werden hierbij ook inhoudelijke en organisatorische aspecten betrokken. Op alle onderzochte onderdelen scoort het examen voldoende of goed.

De data-analyse van ca. 3.800 afgenomen praktijkexamens op 3 examencentra laat zien dat de moeilijkheidsgraad van het examen passend is voor de doelgroep. Daarbij maakt het niet of nauwelijks uit of je binnen of buiten de spits afrijdt, of in de winter of de zomer. Verder blijkt uit een steekproef waarbij examens werden beoordeeld door twee examinatoren dat het eindoordeel (geslaagd/niet-geslaagd) van de examinatoren altijd overeenkwam.

CBR hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar examenproducten. Om hier aan bij te dragen werkt CBR o.a. aan een uniforme examens, een zo objectief mogelijke beoordeling en continue analyse van examens. In 2018 voerde RCEC een eerste inventariserende audit uit op het autopraktijkexamen, gevolgd door de formele audit in 2019.

Het RCEC-keurmerk voor het autopraktijkexamen is tot 1 januari 2023 geldig. Om de kwaliteit van het examen tussentijds te blijven monitoren wordt tussentijds een audit in 2021 uitgevoerd.

Lees hier verder op de website van CBR.