Nieuws

Onderzoek naar de inhoudsvaliditeit van centrale examens in het voortgezet onderwijs

donderdag 4 april 2019

Naar aanleiding van de motie Jadnanansing (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33 905, nr 7) is begin 2017 een onderzoek aangekondigd naar de validiteit van de centrale examens in het voortgezet onderwijs. Het College voor Toetsen

Lees verder

Training Toets- en Item Analyse voor divisie Theorie CBR

donderdag 4 april 2019

De afdeling Productmanagement Theorie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) ontwikkelt  de theorie-examens voor onder andere de categorieën auto, motor en bromfiets. Voor een betrouwbaar examen moeten de examenvragen aan een reeks criteria voldoen. Zo

Lees verder

RCEC zelfstandig verder

woensdag 3 april 2019

Het zelfstandig, onafhankelijk expertisecentrum voor het borgen en bevorderen van de kwaliteit van examinering: dat is RCEC vanaf 1 januari 2018. Tien jaar na de start van het samenwerkingsverband tussen Stichting Cito en Universiteit Twente,

Lees verder