Nieuws

Bezoek van Botswana Examinations Council

donderdag 4 april 2019

Vier leden van het Botswana Examinations Council brachten in maart een bezoek aan Cito Internationaal in Arnhem. Tijdens drie intensieve dagen is er veel kennis en ervaring met elkaar gedeeld. Op uitnodiging van Cito Internationaal

Lees verder

Onderzoek naar de inhoudsvaliditeit van centrale examens in het voortgezet onderwijs

donderdag 4 april 2019

Naar aanleiding van de motie Jadnanansing (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33 905, nr 7) is begin 2017 een onderzoek aangekondigd naar de validiteit van de centrale examens in het voortgezet onderwijs. Het College voor Toetsen

Lees verder

Training Toets- en Item Analyse voor divisie Theorie CBR

donderdag 4 april 2019

De afdeling Productmanagement Theorie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) ontwikkelt  de theorie-examens voor onder andere de categorieën auto, motor en bromfiets. Voor een betrouwbaar examen moeten de examenvragen aan een reeks criteria voldoen. Zo

Lees verder

RCEC zelfstandig verder

woensdag 3 april 2019

Het zelfstandig, onafhankelijk expertisecentrum voor het borgen en bevorderen van de kwaliteit van examinering: dat is RCEC vanaf 1 januari 2018. Tien jaar na de start van het samenwerkingsverband tussen Stichting Cito en Universiteit Twente,

Lees verder