Nieuws

Onderzoek naar de kwaliteit van de normering eindtoetsen primair onderwijs 2022

zaterdag 19 maart 2022

In Nederland zijn verschillende eindtoetsen in te zetten in het primair onderwijs: er wordt een Centrale Eindtoets beschikbaar gesteld door de overheid en daarnaast worden er enkele eindtoetsen aangeboden door private aanbieders. In 2021 is

Lees verder

The State Examination Center of the Republic of Azerbaijan ontvangt het RCEC keurmerk

vrijdag 17 september 2021

De afgelopen periode voerde RCEC een institutionele procesaudit uit voor The State Examination Center (SEC) of the Republic of Azerbaijan. Het doel van deze audit van de examenorganisatie was het beoordelen én het verbeteren van

Lees verder

Onderzoek naar kwaliteit centrale examens in opdracht van het CvTE

zondag 21 maart 2021

In 2020 heeft RCEC twee onderzoeken voor het College voor Toetsen en Examens (CvTE) uitgevoerd.  Het CvTE waarborgt namens de overheid de kwaliteit van centrale examens én stelt scholen in staat om de afname van

Lees verder

Onderzoek naar inburgeringsexamens op basis van openbare itembanken

dinsdag 1 september 2020

De huidige inburgeringsexamens zijn samengesteld uit vragen uit geheime itembanken. Geheimhouding van de vragen is nodig, om hergebruik in examens mogelijk te maken. De praktijk wijst helaas uit dat gemaakte opgaven toch op internet worden

Lees verder

RCEC behaalt ISO 9001 certificaat

vrijdag 17 juli 2020

Wij zijn blij en trots om te kunnen vermelden dat RCEC per 16 juli 2020 onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie is gecertificeerd voor de CIIO Maatstaf 2016 en de ISO 9001:2015 norm voor

Lees verder

CBR & RCEC workshop op het NVE examencongres 2020

maandag 9 maart 2020

Tijdens het NVE examencongres 2020 verzorgden Emy van den Broek (CBR), Marieke de Bruijn (CBR) en Arnold Brouwer (RCEC) samen een presentatie, getiteld: De CBR praktijkexamens en het RCEC beoordelingssysteem. In de prachtige Van Essen

Lees verder

Auto praktijkexamen CBR krijgt kwaliteitskeurmerk RCEC

woensdag 12 februari 2020

‘Moeilijkheidsgraad examen is passend voor doelgroep’ Het CBR praktijkexamen voor de auto heeft een belangrijke erkenning gekregen. Het examen voldoet aan alle normen van RCEC, het onafhankelijke onderzoeksinstituut dat de kwaliteit van studietoetsen en examens

Lees verder

CBR & RCEC spreken gezamenlijk op het NVE examencongres 2020

vrijdag 31 januari 2020

De Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) heeft als doel de kwaliteit van de examenpraktijk in Nederland te bevorderen. De NVE doet dit door normen en gedragscodes voor het examineren te ontwikkelen, de vakbekwaamheid en deskundigheid

Lees verder

Fundamentele vragen over examens en toetsing in het voortgezet onderwijs

woensdag 16 oktober 2019

Hoe toekomstbestendig is het eindexamen voortgezet onderwijs? Er zijn goede argumenten voor het handhaven van het huidige examen. Tegelijkertijd dringen critici aan op aanpassingen. In opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek hebben een vijftal onderzoekers

Lees verder

RCEC beoordelingssystemen en whitepaper

woensdag 9 oktober 2019

RCEC ontwikkelde een uniek systeem voor objectieve en deskundige beoordeling van de kwaliteit van examinering. Het RCEC beoordelingssysteem is wetenschappelijk onderbouwd en draagt bij aan de inhoudelijke, organisatorische en toetstechnische kwaliteit van het examenproces en

Lees verder